Velux: Sunde og energieffektive bygninger bør gå hånd i hånd

DEBAT: Politikerne skal have en bredere tilgang, når bygningsreglementet skal revideres, så lovgivningen i højere grad afspejler vigtigheden af et sundt indeklima. Sådan skriver Ulrich Bang fra Velux Gruppen

Af Ulrich Bang
Global ansvarlig for Public Affairs & CSR i Velux Gruppen

Sundhedsbølgen har for alvor fået tag i Danmarks befolkning. Sund kost og motion fylder mere og mere, men hvad der endnu ikke har nået danskernes bevidsthed, er, at de bygninger, vi opholder os i, er absolut lige så afgørende for vores sundhed. Faktisk viser undersøgelser, at usunde boliger kan fordoble risikoen for at udvikle astma og allergi og være årsag til sygdom, influenzalignende symptomer og vedvarende træthed blandt danskere.

Modsat tidligere tilbringer vi i dag cirka 90 procent af vores tid indendørs. Vi opholder os derhjemme indendørs, langt de fleste går på arbejde indendørs, vi går i skoler og uddanner os indenfor, og selv i weekenden foregår de fleste aktiviteter indendørs. Derfor er et sundt indeklima i de rum, vi opholder os i, uanset hvor vi er, særdeles vigtigt. Dette burde i højere grad komme til udtryk i lovgivningen.

Stil krav til indeklimaet
Det danske bygningsreglement, der beskriver, hvilke krav byggeriet skal leve op til, revideres med nogle få års mellemrum. Velux støtter grundlæggende de tiltag, der er på tegnebrættet for den kommende revidering af bygningsreglementet, men vi så gerne, at bygningsreglementet fik en bredere tilgang til bygningsmassen og i højere grad inddragede andre problemstillinger end energieffektivitet, da det giver god mening at stille krav til indeklimaet, som i sidste ende koster kroner og øre for samfundsøkonomien.

De nuværende krav i bygningsreglementet sikrer for eksempel ikke ordentlige dagslysforhold – hverken i undervisningslokaler, arbejdslokaler eller beboelsesrum, på trods af at flere undersøgelser viser, at dagslys har stor betydning for sundhed og velvære og også for elevers indlæringsevne og vores produktivitet på arbejdspladsen, som kan øges helt op til 15 procent under gode indeklimaforhold.

Helt konkret opfordrer vi til, at det i den kommende revidering af bygningsreglementet sikres, at fremtidige bygninger er velbelyste og sidestiller dagslys og elektrisk belysning som lysform.

Bedre indeklima giver bedre læring
Vi kender det jo godt. Rum med dårligt indeklima, hvad enten det skyldes manglende dagslys, tør luft eller manglende udluftning, er ikke rare at opholde sig i, men det er ikke altid muligt at undgå sådanne rum.

Vigtigheden af et sundt indeklima gælder naturligvis også for klasselokalerne i landets skoler. Jeg var for et stykke tid siden på besøg som gæsteunderviser i en 8. klasse. Efter cirka 40 minutters undervisning nærmest gispede vi efter frisk luft. Det er desværre alt for ofte tilfældet i et klasselokale; luften føltes tung, og der er mangel på dagslys.

Undersøgelser viser ellers, at børns indlæringsevne stiger, hvis indeklimaet er godt, hvorimod et dårligt indeklima gør børn trætte og uoplagte med det resultat, at de får sværere ved at koncentrere sig. Populært sagt: ”Hvis du vil have kloge børn, så sæt dem tæt på vinduet”.

Renovering med udgangspunkt i lærere og elevers behov
Derfor har det også været positivt at opleve den store forandring, som en række klasselokaler undergik på to skoler, henholdsvis Langebjerg og Endrup, der blev renoveret med udgangspunkt i elevernes og lærernes behov, samtidig med at bygningerne blev mere energieffektive.

Der blev blandt andet installeret automatisk styrede ovenlysvinduer, som både sikrer et godt niveau af dagslys, der gør klasselokalerne rarere at opholde sig i, og som samtidig sikrer, at luftkvaliteten altid er passende, da ovenlysvinduerne automatisk åbner sig, når sensorer registrer, at CO2-niveauet er for højt. Alt dette til stor glæde for både lærere og elever, der i høj grad kan mærke forskellen fra, før renoveringen blev foretaget, samtidig med, at energiforbruget og derved regningen bliver lavere.

Velux går forrest og bidrager med viden til, hvordan energieffektivitet og et godt indeklima kan gå hånd i hånd. Derfor opfordrer vi også til, at man stiller krav fra myndighedernes side, som sikrer både energieffektive og sunde bygninger.

Forrige artikel Vindmølleforening: Forligsbrud skader alle parter Vindmølleforening: Forligsbrud skader alle parter Næste artikel Dansk Byggeri: Lad os tage vores egen medicin Dansk Byggeri: Lad os tage vores egen medicin
Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.