Velux: Vind alene kan ikke levere klog, grøn omstilling

DEBAT: Det er afgørende for vores klimaindsats, at vi ikke anlægger et ensidigt fokus på udbygning med vindmøller. Et nyt energiforlig skal fokusere på energieffektivisering, skriver Ingrid Reumert fra Velux.

Af Ingrid Reumert
Vice President, Stakeholder Communications & Sustainability, VELUX

I december, præcis to år efter Paris-aftalens vedtagelse, var verdens ledere igen samlet i Paris til klimatopmødet One Planet Summit. Topmødet var dog uden USA’s præsident, Donald Trump, som ikke var inviteret. Mødets vært, Frankrigs præsident Emmanuel Macron, kunne tørt konstatere, at ”vi er på vej til at tabe slaget [i klimakampen]. Vi bevæger os ikke hurtigt nok”.

Anderledes optimistisk var vores egen statsminister, Lars Løkke Rasmussen, da han over for pressen meget lovende udtalte, at ”når Trump vender klimaet ryggen, så må vi andre slå ring om jorden”.

Helt konkret bestod statsministerens bidrag i at øge dansk støtte til FN’s Klimapanel, IPCC, med én million kroner mere årligt i fem år. Altså en oprustning af den globale klimaindsats. Al ære og respekt for den beslutning, men det er naturligvis ikke nok for, at vi som nation slår ring om jorden.

Vi skal bevare vores gennemslagskraft
Heldigvis står statsministeren over for en sjælden god mulighed for at vise globalt klimalederskab med den danske energiaftale for 2030, som regeringen står over for at skulle forhandle i 2018.

Jovist, Danmark er et lille land, og vores udledninger udgør kun en promille af de samlede globale udledninger. Men som foregangsland på klima- og energiområdet har vi en disproportional stor gennemslagskraft som inspirationskilde for andre lande. Det danske energisystem er for fjerde år i træk blevet kåret som verdens bedste af FN-organisationen World Energy Council.

Det er en unik position, som tiltrækker enorm interesse fra potentielle kunder og politiske beslutningstagere fra hele verden, der ønsker at kopiere vores eksempel. Det er derfor også en afgørende faktor for beskæftigelse af de tusindvis af danskere, der arbejder inden for klyngen af bæredygtig energiteknologi.

En klog, grøn omstilling
Men at fastholde den unikke førerposition kræver i hvert fald to ting: Dels at vi opretholder ambitionsniveauet, da vi er under stigende konkurrence fra andre klimavenlige lande, der i disse år æder sig ind på vores forspring; dels at vi investerer i grønne løsninger med stor omtanke og blik for energisystemets langsigtede 2050-perspektiv.

Her er det helt afgørende, at vi ikke anlægger et ensidigt fokus på udbygning med vindmøller, men også ser på efterspørgselssiden, for eksempel bygninger, som jo står for 40 procent af vores samlede energiforbrug.

Vind alene kan ikke levere en klog, grøn omstilling, da denne omskiftelige energikilde naturligvis har det med at overproducere i blæsende perioder, for så helt at lukke produktionen på de vindstille dage. Dette ville ikke være et problem, hvis EU havde et velforbundet energisystem, så vi kunne sende el-overskuddet til Sydeuropa og importere til spotpris efter behov. Men som det er i dag, sker denne udveksling kun til nabolande (Norge, Nordtyskland og Sverige), hvor vinden sjovt nok blæser på samme tid.

En samlet løsning
Et helt afgørende element i den danske succes er, at både energieffektivisering og vedvarende energi udnyttes aktivt og integreres i en samlet løsning. Energieffektivitet skal bruges til både at lagre og integrere den overskydende vindmøllestrøm samt til at mindske spidsbelastninger og gøre os mindre afhængige af el-import. Det bør også være tilfældet efter 2020.

Hidtil har de politisk fastsatte mål dog primært fokuseret på vedvarende energiforsyning. Tiden er kommet til, at vi i energiaftalen sætter parallelle og bindende mål for både vedvarende energi og energieffektivisering.

Der er et kæmpe potentiale for at øge vores grønne energieksport. Alene energieffektive produkter eksporterede for 34 milliarder kroner i 2016. Danmark bør derfor fortsat være et udstillingsvindue, der åbner døren ind til et hastigt voksende globalt marked for energieffektive løsninger.

Jeg håber derfor, at statsministeren giver Lilleholt sin fulde støtte til en bred og ambitiøs energiaftale. For som han selv sagde i sin nytårstale: ”Udlandet efterspørger vores varer. Der er rift om det særlige, vi kan. For eksempel inden for grønne løsninger.”

Jeg kan kun være enig - men lad os få energieffektiviteten med.

Forrige artikel Klimabevægelsen: Vi skal afvikle gasnettet frem for at øge udbuddet af fossile brændsler Klimabevægelsen: Vi skal afvikle gasnettet frem for at øge udbuddet af fossile brændsler Næste artikel Forskere til Dansk Energi: Dialogkaffe er ikke nok Forskere til Dansk Energi: Dialogkaffe er ikke nok