Vidt forskellige bud på landbrugets bidrag til den grønne omstilling

KLIMA: Omstilling af dansk landbrug bliver en afgørende hindring på vejen mod Danmarks ambitiøse klimamål, lyder det fra eksperter, som vurderer de realistiske reduktioner markant lavere end landbruget selv.

Mens landbruget selv har tårnhøje forventninger til, hvor store reduktioner af drivhusgasser der skal leveres frem mod 2030, er eksperter forbeholdne.

Landbrugets rolle i den grønne omstilling har ellers længe været genstand for iltre diskussioner, hvor særligt sektorens nøgleaktører har påpeget usikkerheder om den reelle klimaeffekt ved nye reguleringer af landbrugsproduktionen.

Sektoren er nemlig særlig konkurrenceudsat, og udledninger fra produktionen risikerer derfor at flytte uden for landet som følge af nye klimakrav.

Login