Vindmølleindustrien: Uvejr i Bruxelles og Washington truer grøn eksport

DEBAT: Trump er med god grund blevet kritiseret for at føre en protektionistisk handelspolitik, der blandt andet skader den grønne, danske eksport. Men der mangler et fokus på, at vi i EU også gør det samme, hvilket rammer os selv og risikerer at drive job ud af Danmark, skriver Jan Hylleberg. 

Af Jan Hylleberg
Adm. direktør for Vindmølleindustrien

I Danmark opererer regeringen med en ambition om, at energieksporten skal fordobles til 140 milliarder kroner frem mod 2030.

Det er en ambition, der er til at forstå, og som branchen over en bred kam bakker op om.

Sidste år eksporterede den danske vindmølleindustri for godt 54 milliarder kroner, og dermed står vindmølleindustrien for en meget anseelig del af energieksporten, der sidste år endte på 85 milliarder kroner

Årsagen ligger selvfølgelig i, at vi på grund af den mangeårige satsning på vindenergi i Danmark er et vindmølleland. Det har gjort danskudviklede varer og services efterspurgte i udlandet.

Mørke skyer i horisonten
Der er dog skyer i horisonten, der potentielt kan ramme eksporten negativt.

Jeg nævner i flæng nogle af de udfordringer, vi ser i en dansk kontekst: Risiko for at der kommer et stop for landvindmøller i Danmark. Manglende penge til energiforskning. Usikkerhed om en energipolitisk aftale inden sommer vil være tilstrækkelig ambitiøs til at drive en fortsat udvikling. At rammevilkårene for vind, herunder transportvilkårene og adgang til kvalificeret arbejdskraft, er under pres.

Alt dette skal løses, hvis vi skal opretholde forudsætningerne for en stærk eksport fra vindbranchen i Danmark. Her kender alle Vindmølleindustriens synspunkter.

Derfor vil jeg i stedet fokusere på de mørke skyer, der kommer fra Bruxelles og Washington.

Sidstnævnte har for nylig indført told på stål og aluminium, hvilket rammer en række af de aktører i vindbranchen, der eksporterer varer til USA. I Bruxelles har man i en årrække sanktioneret stål importeret fra Kina til EU for at beskytte den europæiske stålindustri.

Et ædelt ønske, der desværre rammer vindmølleindustrien i Danmark.

Politikerne skal kæmpe for alle jobs
Navnlig rammes de virksomheder, der laver tårne og fundamenter til vindmøller, da deres adgang til stål fordyres, og der derfor opstår et marked, hvor tårne produceres blandt andet i Fjernøsten og skibes til Danmark.

Det er skidt for danske job, eksport og for miljøet, når nu vi har gode forudsætninger for at lave de store komponenter kort fra deres bestemmelsessted, eksempelvis i Nordsøen.

Jeg er derfor også enig i den fordømmelse, der er kommet af USA’s protektionistiske politik, men jeg savner, at der kommer fokus på dette emne også inden for EU, da vores protektionisme rammer os selv og risikerer at drive job ud af Danmark.

Regeringens ambition for energieksporten i 2030 er derfor todelt – vi skal i Danmark have styr på vores nationale rammevilkår, da kontraproduktive eller manglende beslutninger om blandt andet vindenergi vil skabe røre i vindmølleindustrien, og på den anden side skal vi bruge mere diplomati til at ændre i rammerne i EU og USA.

Ingen af delene er nemme, men jeg sætter min lid til, at de danske politikere kæmper for hver og én af de mere end 33.000 ansatte i den danske vindmølleindustri.

Forrige artikel Dansk Industri: Energiforlig kan give nyt liv til grøn eksport Dansk Industri: Energiforlig kan give nyt liv til grøn eksport Næste artikel Dansk Byggeri: Regeringens energiudspil er for uambitiøst Dansk Byggeri: Regeringens energiudspil er for uambitiøst