Vismand: Gør CO2-kvotesystemet mere gennemskueligt

CO2: En reform af EU’s kvotesystem vil give færre CO2-udledninger. Men systemet kan stadig forbedres, mener miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen. Han er uenig i kritik fra Finansministeriet.

Læg afgifter på landbruget og lav om på bilafgifterne. Nogenlunde sådan kan de fleste overskrifter i kølvandet på det seneste diskussionsoplæg fra Det Miljøøkonomiske Råd opsummeres.

Vismændene har dog også lavet beregninger inden for kvotesektoren og dens rolle i klimapolitik frem mod 2030. Før påske kom den endelige rapport med bemærkninger fra rådets medlemmer.

Miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen understreger, at kvotesektoren er meget vigtig – særligt for EU. Det er nemlig her, man i europæisk regi har forsøgt at koordinere sig til billige reduktioner gennem en fælles politik.

Login

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Hvornår kommer Vismændene på omgangshøjde med ministeren?

  Jordbrugserhvervene har den helt specielle egenskab, at de ikke kun udleder CO2, men også optager og binder CO2 fra atmosfæren.

  Det er nu et halvt år siden, den danske klimaminister oplevede ”en historisk dag for Europa” på et EU-møde i Luxembourg, hvorefter han kom hjem og meddelte, at ”Danmark i sin CO2-opgørelse kan medregne optag i jord og skove”.

  Hvorfor forbigår vismændene så stadig planteproduktionens unikke evne til at optage CO2 fra atmosfæren og sende det ned i jordbundens kulstofpulje?

  Det var jo netop dette skæve regnskab, ministeren i oktober 2017 bebudede oprettet med en aftale om, at EU tillader, at den målsatte reduktion af CO2-emissionen frem mod 2030 kan ske med indregning af kulstofoptag i jord og skove samt overførsel af ubrugte CO2-kvoter. Hermed bliver CO2-regnskabet et mere korrekt regnskab, der illustrerer landbrugserhvervets reelle CO2-balance.

  Samtidig bliver det tydeliggjort, hvor vigtigt, det er, at gødske korrekt og tilstrækkeligt – især med kvælstof: Som tommelfingerregel regnes med, at der bindes 1 kg C (3-4 kg CO2e) pr. kg tilført N i kunstgødning. Det gælder både for landbrug med husdyr og landbrug uden husdyr, idet arealerne enten tilføres husdyrgødning eller planterester.

  Gennem to årtier har den danske tilførsel af kvælstof været reduceret gennem politiske indgreb baseret på de såkaldte kvælstofmodeller, som nu står over for en betydelig justering efter mange års massiv kritik – senest i forbindelse med den gennemførte internationale evaluering.