Vognmænd: Transportbranchen bliver ikke grønnere af sig selv

DEBAT: En hård markedsvirkelighed gør, at især mindre vognmænd kun tager nye teknologiske løsninger til sig, hvis det er konkurrencedygtigt at gøre det. Derfor må der politiske initiativer til, hvis transportsektoren skal blive grønnere, skriver Danske Vognmænd.

Af Søren Büchmann Petersen
Chefkonsulent, DTL – Danske Vognmænd

Transportsektoren udråbes igen og igen til skurken i den grønne omstilling, der skal nedbringe udslippet af drivhusgasser.

Mens andre sektorer stolt bryster sig af succes og kan vise et drastisk fald i udledningerne, har der ikke været en tilsvarende udvikling i transportsektoren. Transportsektoren har nemlig hidtil ikke været genstand for den samme politiske opmærksomhed som for eksempel energisektoren, hvor politiske mål, afgiftsfrihed og statsstøtte i milliardklassen har drevet omstillingen fremad med stor hast.

Der er ingen tvivl om, at det er en stor udfordring for transportbranchen at skulle bidrage til at opfylde Danmarks klimamålsætning. Hvis omstillingen skal blive en succes, er det vigtig at tage højde for branchens forhold og markedsmæssige betingelser. En udflytning af transportarbejdet til udlandet udgør nemlig ingen løsning og ville blot være et klimamæssigt selvmål.

Svært at konkurrere med diesel
Det er flere grunde til, at emissionerne ikke er faldet og endda har været stigende i dele af transportsektoren.

Transport udgør en afgørende servicefunktion i det moderne samfund, og effektiv og billig transport har været en af forudsætningerne for den internationale arbejdsdeling, hvor produktionen koncentreres og tilrettelægges på internationalt plan. Den internationale arbejdsdeling har givet os økonomisk vækst, men har samtidig medført, at transportarbejdet er steget betydeligt.

En anden væsentlig årsag til den manglende nedbringelse af klimabelastningen er, at dieselmotorer er uhyre effektive og svære at konkurrere med for brint, el eller biogas.

Dieselmotorerne udvikles og er løbende blevet mere brændstoføkonomiske og mindre forurenende, men teknologiudviklingen har ikke kunnet kompensere for det stigende transportarbejde.

Hård markedsvirkelighed
Hvorfor har branchen ikke selv gjort mere for at mindske sin klimabelastning og investere i fossilfri lastbiler, fristes nogle til at spørge?

Svaret er, at vognmænd er vant til at investere og tage ny teknologi til sig, men de gør det som hovedregel kun, hvis de nye løsninger er konkurrencedygtige eller påkrævede. Det er en naturlig konsekvens af markedsbetingelserne i branchen, som er kendetegnet af hård international konkurrence og temmelig beskedne indtjeningsmarginer.

Samtidig er energi en altafgørende omkostningspost for en vognmandsvirksomhed, hvor energiomkostningerne i runde tal udgør en tredjedel af de samlede omkostninger.

Er man en mindre eller mellemstor vognmand med fem, 10 eller 50 lastbiler levner økonomien ikke plads til eksperimenter med investeringer i en enkelt brint- eller ellastbil for lige at prøve det nye af.

Den hårde markedsvirkelighed blandt vognmændene betyder, at der må prioriteres benhårdt og satses på de mest konkurrencedygtige løsninger. Med de nuværende pris, efterspørgsels- og omkostningsforhold er diesellastbiler overlegne over for andre motorteknologier, og derfor investerer den økonomisk rationelle vognmand fortsat i diesellastbiler.

CO2-tjek af afgiftssystemet
Der er heldigvis mange muligheder for at mindske transportbranchens klimabelastning, og vognmændene vil gerne spille aktivt med.

DTL er med i regeringens klimapartnerskab for landtransport og glæder sig til arbejdet, som DTL's formand Martin Danielsen og administrerende direktør Erik Østergaard deltager i. Der er nok at tage fat på, for det står langt fra klart, hvad der skal til for at omstille landtransportsektoren, og der er mange barrierer at overvinde.

Som udgangspunkt må vognmandsbranchens omstilling nødvendigvis ske som et samspil mellem politiske initiativer, økonomiske incitamenter og teknologiudvikling.

DTL foreslår blandt andet, at det nuværende energiafgiftssystem underkastes et CO2-tjek for at sænke afgifterne på de grønne drivmidler.

Offentlig sektor skal drive efterspørgsel
På teknologiområdet vil der fortsat ske en forbedring af den traditionelle forbrændingsmotor, og derudover er det forventningen, at batteri- og opladningsteknologien kan udvikle sig. Batteridrift vil umiddelbart være en mulighed for lettere køretøjer med et forudsigeligt kørselsmønster i korte distributionsopgaver.

Praktisk og teknologisk er brint et godt alternativ til diesel, fordi brintdrift kan give lang rækkevidde og kort optankningstid. Brintlastbiler vil formentlig være temmelig dyre, og der vil være brug for, at der etableres et net af brintstationer.

Længere og tungere lastbiler giver mulighed for at mindske klimabelastningen per godsenhed. Derfor kan klimabelastningen sænkes ved at give mulighed for at køre med større lastbiler, som det for eksempel allerede er tilfældet i Sverige og Finland.

Vognmændene kan gives økonomisk tilskyndelse til at investere i fossilfri lastbiler. Det kunne ske gennem direkte tilskud til køb af lastbiler eller målrettede afgiftslettelser.

Efterspørgslen efter grønne transportløsninger fra kundernes side har hidtil været meget begrænset, og selv store, toneangivende transportkunder holder sig tilbage. Derfor er der brug for, at den offentlige sektor går foran og efterspørger grøn transport og bidrager til omstilling, som det for eksempel sker i mange kommuner, hvor der kommer gas- og elbusser til kollektiv transport.

Konklusionen er, at vognmændene gerne vil være med og spille en aktiv rolle på Danmarks grønne rejse. Transportsektoren er ikke skurken i den grønne omstilling – blot en lidt udfordret fætter, der hidtil har været temmelig overset blandt de klimapolitiske initiativer og støtteordninger.

Forrige artikel Fond: Den grønne revolution kræver større interesse for naturfagene Fond: Den grønne revolution kræver større interesse for naturfagene Næste artikel AU svarer studerende: Jo, vi udbyder skam undervisning i klima og miljø på statskundskab AU svarer studerende: Jo, vi udbyder skam undervisning i klima og miljø på statskundskab