Følg L 106 Emballageafgiftsloven med videre
(Skatteministeriet)


Fremsat af: Morten Bødskov (Skatteminister (S), MF (S))
Ministerområde: Skatteministeriet
Status: Vedtaget
21/12
2020
VEDTAGET

Lovforslag: L 106 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt afskaffelse af skattefordele ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne).

21/12
2020
3. BEHANDLING

Salen: Emballageafgiftsloven med videre

3. behandling af forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love (L 106).

18/12
2020
2. BEHANDLING

Salen: Emballageafgiftsloven med videre

2. behandling af forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love (L 106).

7/12
2020

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

DET SKER: Flere ministre skal redegøre for minkforløb, der er sidste udkald for Brexit og EU-budget, og så vil der være konferencer om affald, plastemballage, proteinkilder og biomasse. Få overblikket her.

Læs mere
15/12
2020
24/11
2020
1. BEHANDLING

Salen: Emballageafgiftsloven med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love (L 106).

18/11
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 106 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt afskaffelse af skattefordele ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne).