Følg L 129 Registreringsafgiftsloven med videre
(Skatteministeriet)


Fremsat af: Morten Bødskov (Skatteminister (S), MF (S))
Ministerområde: Skatteministeriet
Status: Fremsat
11/1
2021
SPØRGSMÅL OG SVAR

Lovspørgsmål

21/1
2021
1. BEHANDLING

Salen: Registreringsafgiftsloven med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love (L 129).

18/12
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 129 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.