Følg L 42 Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester med videre
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)


Fremsat af: Dan Jørgensen ( Klima-, energi- og forsyningsminister (S), MF (S), adj. professor, Aalborg Universitet)
Ministerområde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Status: 1. behandling
22/10
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser og forskellige andre love (L 42).

8/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 42 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser og forskellige andre love. (Implementering af direktiv om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) m.v.).