Følg L 44 Lov om fremme af vedvarende energi med videre
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)


Fremsat af: Dan Jørgensen ( Klima-, energi- og forsyningsminister (S), MF (S), adj. professor, Aalborg Universitet)
Ministerområde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Status: 1. behandling
22/10
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om fremme af vedvarende energi med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning (L 44).

8/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 44 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. (Udbud af Thor Havvindmøllepark og forhøjelse af beløbssats til grøn puljeordning).