Følg L 99 Lov om Energinet med videre
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)


Fremsat af: Dan Jørgensen ( Klima-, energi- og forsyningsminister (S), MF (S), adj. professor, Aalborg Universitet)
Ministerområde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Status: 1. behandling
17/12
2020
3. BEHANDLING

Salen: Lov om Energinet med videre

3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (L 99).

15/12
2020
2. BEHANDLING

Salen: Lov om Energinet med videre

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (L 99).

20/11
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om Energinet med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (L 99).

12/11
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 99 (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Ændring af formålsbestemmelsen for Energinet, ny transparent proces for Energinets investeringer og ny fremsynet økonomisk regulering af Energinet m.v.).