September 2020

Onsdag 23. september

KL. 9:00
 • Affald- og energimøde: Kommunernes medvirken til en fossilfri fremtid

  KL inviterer kommunale chefer og medarbejdere med opgaver inden for affalds- og energiplanlægning samt ansatte fra forsyningsselskaberne til at diskutere muligheder og udfordringer med henblik på en fossilfri fremtid.

KL. 9:00
 • Møde: Affald, energi og strategisk planlægning i en fossilfri fremtid - udfordringer og løsninger

  KL inviterer på møde om regeringens ambitiøse klimamål, hvor energiplanlægning hen imod en fossilfri fremtid er i fokus.

KL. 16:30
 • Mellemfolkeligt Samvirke inviterer til klimadebat

  Mellemfolkeligt Samvirke inviterer til debat med klimaordførere fra Socialdemokratiet og de tre støttepartier, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre med titlen ”Fire klimaordførere debatterer grøn og retfærdig omstilling”.

KL. 16:30
 • Debat: Mellemfolkeligt Samvirke inviterer til grøn debat med fire klimaordførere

  Mellemfolkeligt Samvirke inviterer til debatarrangement med fire klimaordførere fra rød blok.

Torsdag 24. september

KL. 11:00
 • Samråd: Sikring af bedre bredbåndsdækning i alle dele af landet

  Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer har kaldt klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i åbent samråd om sikring af bedre bredbåndsdækning i alle dele af landet.

KL. 14:00
 • Deputation: Bornholms Havvind besøger Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

  Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg får besøg af Bornholms Havvind vedrørende at fremme lokalt forankret kystnær havvindsbaseret energiproduktion.

KL. 14:15
 • Deputation: Sandmaster Aps. besøger Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

  Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg får besøg af Sandmaster Aps. vedrørende manglende fokus på bæredygtige løsninger i kommunerne.

KL. 14:30
 • Deputation: Dansk Center for Energilagring besøger Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

  Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg får besøg af Dansk Center for Energilagring vedrørende energilagring.

Tirsdag 29. september

KL. 13:00
 • Live: DI Topmødet 2020

  På DI Topmødet 2020 drøfter politikere, topchefer og gæster fra ind- og udland, hvordan der skabes fremgang og vækst i Danmark. Kommissionsformand Ursula von der Leyen og statsminister Mette Frederiksen er blandt topmødets talere. 

Onsdag 30. september

KL. 9:00
 • Energi på Toppen: Regulering af fjernvarmeselskaberne

  Dansk Fjernvarme inviterer til debatarrangement om fremtidige modeller for regulering af fjernvarme. 

Oktober 2020

Torsdag 1. oktober

KL. 8:30
 • Konference: Vindtræf 2020

  Wind Denmark afholder årets Vindtræf for medlemmer, samarbejdspartnere og beslutningstagere.

Tirsdag 6. oktober

KL. 10:00
 • Folketingets åbning

  Folketinget åbner traditionen tro på første tirsdag i oktober. 

Onsdag 7. oktober

KL. 13:30
 • Branchetopmøde: FRI's State of the Nation-rapport

  Krav om bæredygtighed og CO2-neutralitet er på dagsordenen til Foreningen af Rådgivende Ingeniørers (FRI) branchetopmøde 2020.

Torsdag 8. oktober

KL. 10:00
 • Åbningsdebat i Folketinget

  Folketinget skyder det nye folketingsår i gang med den traditionsrige åbningsdebat. 

Tirsdag 20. oktober

KL. 8:30
 • Konference: Fødevarer i grøn omstilling

  Fagforeningen JA inviterer til konference om reduktion af klimagasser i fødefareproduktionen. 

KL. 19:00
 • Debat: Foreningen Brobyggerne inviterer på dialogkaffe

  I alt seks debatarrangementer er på programmet, når Foreningen Brobyggerne inviterer på debatturne, hvor den demokratiske debatkultur er på dagsordenen.

Onsdag 28. oktober

KL. 8:00
 • Konference: Ti år med Building Green

  Building Green er et arrangement, der søger at fremme bæredygtigt byggeri og arkitektur. Der er tale om en årlig begivenhed, der har eksisteret siden 2011.

KL. 13:00
 • Ulighedens Topmøde: Hvordan håndterer vi corona- og klimakrisen socialt retfærdigt?

  Cevea arrangerer Ulighedens Topmøde, hvor socialt retfærdige håndteringer af corona- og klimakrisen vil blive drøftet.

November 2020

Onsdag 11. november

KL. 8:00
 • Morgener med mening: Hvordan når vi verdensmålene?

  Hvor er status på den bæredygtige dagsorden, og hvad skal vi fokusere på, hvis vi skal nå i mål i 2030? Det fortæller professor emeritus ved Aarhus Universitet Steen Hildebrandt om til det andet 'Morgen med mening'-arrangement i rækken.

Mandag 16. november

KL. 10:00
 • Danmarks Iværksætteruge: Grøn genstart

  Årets iværksætteruge har fokus på iværksættere, der kan genstarte Danmark i en mere grøn og bæredygtig retning.