Februar 2019

Fredag 22. februar

KL. 10:00
 • Salen: Grøn budgettering (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om grøn budgettering (B 65).

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Priser og prisindeks for jordbrug" af Danmarks Statistik

  "Priser og prisindeks for jordbrug" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Torsdag 21. februar

KL. 14:15
 • Deputation: Foreningen Biogasbranchen besøger Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

  Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg får besøg af Foreningen Biogasbranchen vedrørende nedlukning af biogasstøtteordning.

KL. 14:00
 • Deputation: Læsø Kommune besøger Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

  Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg får besøg af Læsø Kommune vedrørende kabellægning af højspændingsforbindelse.

KL. 10:00
 • Salen: Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (L 161).

KL. 10:00
 • Workshop: Hvordan integreres verdensmålene i udbud?

  Cowi og DTU inviterer til workshop om konkretisering og inkorporering af verdensmålene i virksomheder.

KL. 10:00
 • Salen: At gøre Folketinget CO2-neutralt senest i 2020 (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at gøre Folketinget CO2-neutralt senest i 2020 (B 81).

KL. 8:30
 • Presseorientering: Concito vil uddanne journalister i klima

  Concito inviterer til pressebriefing forud for valgkampen og vil uddanne journalisterne i klima.

Onsdag 20. februar

KL. 15:00
 • Debat: FN's Verdensmål

  Røde Kors og Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål afholder debat om verdensmålene. Blandt deltagerne er tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R).

KL. 10:30
 • Oplæg: Verdensmålenes rolle for klima og energi

  Globale Seniorer er vært for en dag i klimaets tegn, når Lars Josephsen skal fortælle om verdensmålene.

Tirsdag 19. februar

KL. 12:00
 • Arrangement: Verdensmål i vandbranchen

  IDA afholder arrangement om verdensmålene og bæredygtighed i vandsektoren.

KL. 10:45
 • Samråd: FN's verdensmål

  Folketingets Finansudvalg har kaldt finansminister Kristian Jensen (V) i åbent samråd om regeringens arbejde med Danmarks opfyldelse af FN's verdensmål.

Onsdag 13. februar

KL. 14:00
 • Oplæg: Enhedslisten præsenterer klimaplan

  Enhedslisten inviterer til klimaoplæg med live-podcast og klimadebat og vil som led i dagens dagsorden præsenterer sit klimaudspil.

Tirsdag 12. februar

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Jordbrugets økonomi" Danmarks Statistik

  "Jordbrugets økonomi" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Mandag 11. februar

KL. 18:00
 • Arrangement: Miljøpåvirkninger fra land- og jordbrug

  NOAH afholder arrangement om miljøpåvirkninger fra land- og jordbrug.

Fredag 8. februar

KL. 10:00
 • Salen: At indføre afgift på kød fra drøvtyggere (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at indføre afgift på kød fra drøvtyggere (B 58).

Torsdag 7. februar

KL. 15:00
 • Reception: Rambøll får ny direktør for Miljø & Sundhed

  Miljø & Sundhed har fået ny direktør, og det markerer Rambøll med en reception. Her bliver der også taget afsked med den tidligere direktør.

KL. 15:00
 • Reception: Krakas Jens Hauch fylder 50

  Tænketanken Kraka inviterer til reception i anledning af, at vicedirektør og cheføkonom Jens Hauch fylder 50 år.

KL. 10:30
 • Samråd: Effekten af klima- og luftudspillet samt fødevare- og landbrugspakken for udledning af drivhusgasser

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i åbent samråd om effekten af regeringens klima- og luftudspillet samt fødevare- og landbrugspakken for landbrugets samlede udledning af drivhusgasser.

KL. 10:00
 • Salen: Tinglysningsafgiftsloven med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven (L 145).