Marts 2020

Fredag 27. marts

KL. 14:00
 • Pressemøde: Coronavirus i Danmark

  Dagligt giver myndighederne en status på situationen med hensyn til coronavirus og covid-19. I dag er blandt andet børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) med på mødet.

KL. 12:00
 • Pressemøde: Rigshospitalets nye COVID-afdeling

  Region Hovedstaden inviterer til pressemøde i Nordfløjen på Rigshospitalet.

KL. 11:00
 • Pressemøde: Aftaler om det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden

  Der er indgået aftaler mellem regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter om afvikling af frihed for offentligt ansatte i hjemsendelsesperioden. Derfor indkalder parterne til pressemøde.

Torsdag 26. marts

KL. 10:00
 • Konference: Altinget og Mandag Morgen Summit 2020 (AFLYST)

  Altinget og Mandag Morgen Summit har i år fokus på den store omstilling - herunder grøn omstilling, digital omstilling og velfærdsomstilling.

Tirsdag 24. marts

KL. 9:00
 • Konference: Effektiv affaldsindsamling (AFLYST)

  Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer, Dakofa, inviterer til konference om smarte affaldssystemer. 

Mandag 23. marts

KL. 15:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om covid-19

  Statsministeriet har indkaldt til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) vil orientere om den seneste coronaudvikling i Danmark.

Fredag 20. marts

KL. 13:00
 • Konference: Bæredygtig bygningskultur (AFYST)

  Aflyst på grund af coronavirus.

  Hvordan kan bygningskulturen bidrage til en bæredygtig fremtid? Det spørgsmål er i fokus til KADK's konference Hands On. 

Torsdag 19. marts

KL. 11:00
 • Pressemøde: Aftale om økonomisk hjælpepakke

  Finansminister Nicolai Wammen holder torsdag pressemøde om en aftale om en økonomisk hjælpepakke med alle Folketinget partier.

KL. 10:00
 • Konference: KL holder kommunalpolitisk topmøde (AFLYST)

  KL inviterer til kommunalpolitisk topmøde, der blandt andet sætter fokus på kommunernes arbejde med klimatilpasning. KL's formand Jacob Bundsgaard deltager.

Onsdag 18. marts

KL. 13:00
 • Realkreditrådets temadag: Bæredygtig omstilling (AFLYST)

  Nationalbankdirektør Per Callesen åbner temadagen, der har tre temadebatter.

KL. 12:00
 • Pressemøde: Initiativer på det økonomiske område

  Finansminister Nicolai Wammen og erhvervsminister Simon Kollerup holder onsdag pressemøde om nye initiativer på det økonomiske område.

   

Tirsdag 17. marts

KL. 19:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om coronasituationen

  Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet.

Fredag 13. marts

KL. 19:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om covid-19 i Danmark

  Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen fredag om covid-19 i Danmark.

KL. 8:30
 • Konference: Power2X – strategi for grøn vækst (AFLYST)

  Konferencens formål er at sætte fokus på potentialer og muligheder, der ligger i brint og Power2X i forhold til den grønne omstilling såvel som erhverv og eksport.

Torsdag 12. marts

KL. 10:00
 • Salen: Lov om klima (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om klima (L 117).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om fremme af vedvarende energi med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og personskatteloven (L 114).

Onsdag 11. marts

KL. 12:00
 • Prisfest: Den gyldne termostat

  Hovedstadens Forsyningsanlæg, Hofor, fejrer de håndværkere, der gør en særlig indsats for at optimere energiforbruget gennem intelligent energistyring.

KL. 9:00
 • Debat: Offentlig-Privat Topmøde

  KL, Danske Regioner, Forum for Bæredygtige Indkøb og Dansk Erhverv afholder topmøde om det offentlig-private samarbejde om grønne løsninger på klimaproblemet.

Tirsdag 10. marts

KL. 17:00
 • Overrækkelse: Dan Jørgensen modtager Ungeklimarådets anbefalinger

  Ungeklimarådet overleverer sine anbefalinger om en ny klimalov til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

 • Messe: Byggeri'20 (udskudt)

  Fagmessen Byggeri'20 slår dørene op i Fredericia, hvor 300 udstillere vil præsentere nyheder indenfor byggematerialer, værktøj, udstyr og materiel.