Juli 2020

Onsdag 1. juli

KL. 10:00
 • Deputation: Botjek A/S, Energihuset Danmark ApS med flere besøger Erhvervsudvalget

  Folketingets Udvalg får besøg af Botjek A/S, Energihuset Danmark ApS, EBAS A/S, Domustech A/S, OBH Gruppen A/S, factum2 A/S vedrørende nyt karaktersystem i tilstandsrapporten.

 • Jubilæum: Øresundsbroen fylder 20 år

  Øresundsbroen markerer og fejrer 20-års jubilæum for broen.

Juni 2020

Torsdag 25. juni

KL. 14:00
 • Samråd: En plan til sikring af alternative drivmidler efter 2020 og om kravene for iblanding af biobrændstoffer

  Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg har kaldt klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i åbent samråd om en plan til sikring af alternative drivmidler efter 2020 og om kravene for iblanding af biobrændstoffer.

KL. 9:20
 • Salen: Snarest at indføre kommunal hjemmel til dels at indføre skærpede miljøzoner for personbiler, dels at etablere nulemissionszoner for køretøjer i bydele (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om snarest at indføre kommunal hjemmel til dels at indføre skærpede miljøzoner for personbiler, dels at etablere nulemissionszoner for køretøjer i bydele (B 98).

Tirsdag 23. juni

KL. 13:00
 • Salen: Udvidet kommunal adgang til individuel varmeforsyning (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om udvidet kommunal adgang til individuel varmeforsyning (B 92).

KL. 12:00
 • Konference: The Future of Air Conditioning

  Atmosphere og Teknologisk Institut inviterer på en teknisk konference, hvor air conditioning og bæredygtighed er i fokus.

KL. 10:15
 • Videokonference: Miljøministre i EU diskuterer genopretning

  EU's miljøministre mødes til en videokonference for at diskutere bæredygtige politikker i forhold til genopretningen efter covid-19.

Torsdag 18. juni

KL. 12:30
 • Webinar: Ny organisering af affaldssektoren

  Mens Folketinget netop nu er i gang med forhandlingerne om en ny organisering af affaldssektoren, giver Dakofa sit besyv med på et webinar.

KL. 10:00
 • Salen: Lov om klima (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om klima (L 117).

KL. 10:00
 • Salen: Certificering af brænde, flis og træpiller til energiformål (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om certificering af brænde, flis og træpiller til energiformål (B 128).

Tirsdag 16. juni

KL. 13:00
 • Webinar: Verdensmålene i lyset af coronakrisen

  Globalt Fokus inviterer til et webinar, der diskuterer, hvordan Verdensmålene skal opnås under coronakrisen.

Mandag 15. juni

KL. 12:30
 • Konference og debat: Grønne afgifter i kølvandet på corona

  Rådet for Grøn Omstilling afholder en konference, der tager spørgsmålet om grønne afgifter op. Der vil både være oplæg fra eksperter og politikerdebat.

Torsdag 11. juni

KL. 12:00
 • Folkemødet 2020 (AFLYST)

  Beslutningstagere, organisationer og borgere mødes på årets folkemøde i Allinge, der i år afholdes for 10. gang.

Onsdag 10. juni

KL. 9:00
 • Altinget Sommermøde 2020

  Altinget lancerer nyt initiativ og inviterer til Altinget Sommermøde i juni.

Mandag 8. juni

KL. 13:00
 • Samråd: EU’s næste flerårige budget (MFF)

  Folketingets Europaudvalg har kaldt finansminister Nicolai Wammen (S), klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) i åbent samråd om EU’s næste flerårige budget (MFF).

Tirsdag 2. juni

KL. 8:45
 • Samråd: Effekten på drivhusgasudledningen frem mod 2030

  Folketingets Finansudvalg har kaldt finansminister Nicolai Wammen (S) i åbent samråd om effekten på drivhusgasudledningen frem mod 2030.

Maj 2020

Fredag 29. maj

KL. 14:00
 • Pressemøde i Statsministeriet

  Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen

Torsdag 28. maj

KL. 14:00
 • Samråd: Statens indtægter fra olieproduktionen i Nordsøen med mere

  Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg har kaldt skatteminister Morten Bødskov (S), klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) i åbent samråd om statens indtægter fra olieproduktionen i Nordsøen og om status for 8. udbudsrunde.

Tirsdag 26. maj

KL. 13:00
 • Salen: Lov om fremme af vedvarende energi med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og personskatteloven (L 114).

KL. 13:00
 • Salen: Lov om fremme af besparelser i energiforbruget med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, afskrivningsloven og ligningsloven samt ophævelse af en række love under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets område (L 116).