Leder af ”Natur, Miljø og Strandpark” i Ishøj Kommune
Vil du sætte rammer og stå i spidsen for Ishøj Kommunes indsats på natur- og miljøområdet?

Vi har høje ambitioner, når det gælder de kommende års udviklingsprojekter og myndighedsarbejde på natur- og miljøområdet. Som leder af en nyetableret afdeling "Natur, Miljø og Strandpark" får du en unik mulighed for at sætte en strategisk retning for området samt udvikle et team, hvor fokus bl.a. er på god trivsel, høj faglighed samt et helhedsorienteret perspektiv på opgaverne. Vores mål er at bidrage til at skabe endnu bedre rammer for borgerne og virksomhederne i kommunen samt for Strandparkens gæster på vegne af de 5 ejerkommuner. Så har du et skarpt øje på udvikling og blik for at motivere og holde fremdrift i opgaverne, så er stillingen som "Leder af Natur, Miljø og Strandpark" måske noget for dig. Ishøj Kommune er en mindre kommune på Vestegnen med ca. 23.000 indbyggere og et areal på 26 km2. Kommunen er organiseret og styret med en høj grad af decentralt handlerum, hvor der er gode muligheder for at påvirke både den faglige og den organisatoriske retning. Fællesnævneren for hele organisationen er kommunens "Grundlag for Lederskab og Følgeskab" som vi løbende udvikler og evaluerer brugen af. Køge Bugt Strandpark blev etableret for 40 år siden som et visionært klimasikringsanlæg med et stort rekreativt potentiale, der siden har udviklet sig til et sted med stor naturmæssige værdi. Strandparkens strand- og naturområde dækker kysten fra Avedøre til Hundige i syd - i alt ca. 7 km kyststrækning. Strandparken fungerer tillige som dige- og sluseanlæg, der beskytter de kystnære områder mod oversvømmelse. Strandparken I/S er et §60 selskab med en selvstændig politisk valgt bestyrelse, hvis formål er at drive og vedligeholde de rekreative anlæg og kystbeskyttelsesanlæggene. Ledelsesområdet I stillingen som leder af "Natur, Miljø og Strandpark" får du ansvaret for 3 mindre teams indenfor hhv. Natur, Miljø samt Standparken. Samlet set bliver du direkte leder for ca. 11 personer, bestående af 10 administrative medarbejdere samt 1 driftleder som står for de ca. 3 driftsmedarbejdere samt Strandparkens materielgård. "Center for Byudvikling og Natur" ledes af en centerchef, og de to øvrige enheder i centret er "Plan og Gis" samt "Byg og Bolig". "Plan og Gis" løser opgaver indenfor byplanlægning, geo-data og strategisk udvikling, mens "Byg og Bolig" står for byggesagsbehandling og boligadministration, herunder bl.a. kommunal udlejning samt anvisning af boliger i den almene sektor. "Center for Byudvikling og Natur" ligger under direktørområdet "By, Kultur og Miljø", hvor også "Center for Ejendomme og Arealer" samt "Center for Kultur og Fritid" indgår. Som led i den nylige organisationsændring på det tekniske område vil du indgå i det Tværgående Ledelsesforum med samtlige ledere i "Center for Byudvikling og Natur" samt "Center for Ejendomme og Arealer". Både som daglig leder af Natur, Miljø og Strandpark og som en del af det tværgående ledelsesforum forventes du at bidrage med både ledelsesmæssig og faglig sparring til opgaveløsningen på tværs af centrene. Ambitionen i det tværgående ledelsesforum er at skabe et rum for udvikling og innovation, både når det gælder udvikling af opgaverne samt i forhold til ledelsesrollen. Opgaveporteføljen i "Natur, Miljø og Strandpark" består af en god blanding af små og store udviklingsprojekter, løbende myndighedsarbejde samt langsigtet strategisk planlægning. Af aktuelle indsatser kan nævnes klimatilpasning, risikostyringsplan og DK2020, varmeplanlægning og udrulning af fjernvarme, udvikling af kommunens natur og biodiversitet, vandløbsindsatser, grund- og spildevand, generelle myndighedsopgaver på natur- og miljøområdet, affaldsområdet samt betjening af Grønt Råd. I Strandparken er opgaverne bl.a. udvikling af Strandparken samt at sikre den gode balance mellem beskyttelse og benyttelse. Der er fokus på løbende opgradering af faciliteter, herunder Strandparkens funktion som dige- og sluseanlæg. En flerårig indsats for at sikre en mere gennemgribende modernisering af Strandparken er påbegyndt og projektet, som skal muliggøres via en statslig anlægslov, er forankret i Vallensbæk Kommune. Arbejdet er dog tæt koblet med administrationen og driften af parken. Samarbejdsfladerne Som leder for "Natur, Miljø og Strandpark" får du rigtig mange berøringsflader både intent og eksternt. En helt afgørende forudsætning for at lykkes i stillingen er derfor, at du formår at opdyrke og vedligeholde gode og tillidsfulde relationer med din omverden. Internt bliver dine tætteste samarbejdspartnere især resten af Center for Byudvikling og Natur samt Center for Ejendomme og Arealer, herunder bl.a. driftslederne samt Ishøj Varmeværk. Men du skal have lyst og evne til at række ud til de øvrige centre og fagområder, når der er behov for det. Eksternt er det især Vallensbæk Kommune, som bliver en tæt samarbejdspartner, idet Ishøj i et forpligtigende samarbejde løser en række opgaver for Vallensbæk indenfor bl.a. spildevand og miljøvurdering. Andre vigtige strategiske samarbejdspartnere er Ishøj Forsyning, I/S Vestforbrænding og Ressourceindsamlingen A/S. Som sekretariatsleder for Strandparken I/S har du ansvaret for at betjene Strandparkens bestyrelse, som består af politisk valgte repræsentanter fra de 5 ejerkommuner samt at udvikle administrationen og driften af parken. Du skal kunne facilitere et godt og tillidsfuldt tværkommunalt samarbejde på direktørniveau samt sætte retning og rammer for bl.a. strategi og økonomi. Du har ligeledes ansvaret for at sekretariatsbetjene Grønt Råd, som består af en række engagerede frivillige, som arbejder for at fremme grønne initiativer. Inddragelse af og samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder er en væsentlig del af Ishøjs DNA. Derfor skal du både kunne se værdien i dialogen, men du skal i lige så høj grad bidrage til at udvikle samarbejdet, så det opleves som frugtbart og værdiskabende for alle. Din profil og kompetencer Vi søger en profil, som har lyst til at arbejde innovativt og visionært med udmøntningen af de politiske ambitioner og prioriteringer på området. Dette kræver både faglig tyngde og et veludviklet strategisk blik på opgaverne. Som leder skal du kunne balancere en fortsat sikker drift af kernopgaverne og have flair for at styrke den langsigtede udvikling og helhedsorienterede tilgang til kommunens borgere og virksomheder. Du skal trives i krydsfeltet mellem hverdagens store og små opgaver samtidig med, at du skal levere på de krav og ønsker af strategisk betydning, som fremsættes fra såvel administrativ som politisk side. Som leder forventer vi, at du:
 • helst har ledelseserfaring på chef- eller afdelingslederniveau i en politisk styret organisation,
 • er tillidsvækkende og evner at skabe følgeskab gennem tydelig kommunikation både ift. medarbejdere, chefkollegaer og eksterne samarbejdspartnere,
 • besidder en god portion politisk og økonomisk tæft og formår at omsætte politiske visioner til konkrete handlinger og indsatser,
 • motiveres af personaleledelse og kan udvikle og vedligeholde et godt arbejdsmiljø og sikre en høj trivsel hos medarbejderne,
 • har en relevant faglig uddannelsesmæssig baggrund og/eller erfaring indenfor det tekniske område,
 • motiveres af at arbejde i en mindre kommune, hvor omgangstonen er uhøjtidelig og opgaverne meget varierede,
 • har lyst til løbende at udvikle dine egne ledelseskompetencer samt ønske om at bidrage til ledelsesfællesskabet på det tekniske område samt i kommunen i øvrigt.
Vil du vide mere På vores hjemmeside kan du læse mere om kommunen, og på denne hjemmeside kan du læse mere om Strandparken. Du er desuden meget velkommen til at ringe til centerchef samt konstitueret sekretariatschef Berit Mathiesen på telefon 2012 3650 for nærmere dialog om stillingen. Ansøgning og samtaler Ansøgningsfrist senest 12. oktober 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Første samtalerunde afholdes den 17. og 18. oktober 2022. Anden samtalerunde afholdes den 25. og 26. oktober. Du kan forvente udarbejdelse af personlighedstest mellem første og anden samtale. Tiltrædelse: 1. december 2022. Kommunen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, og opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge. Ishøj Kommune har indført røgfri arbejdstid pr. 1. august 2019. Hvis du vil vide mere om at arbejde i Ishøj Kommune, kan du kigge videre her. Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Berit Mathiesen tlf.: 2012 3650.
  Ishøj er en moderne kommune i vækst. I dag er der omkring 23.000 indbyggere i kommunen mod kun 3.000 for bare 30 år siden
  Det moderne Ishøj ses omkring Ishøj Bycenter. Her er der gader og torve med rådhus, butikker og spisesteder af enhver art.

  Det gamle Ishøj ses i landsbyerne Torslunde, Tranegilde og Ishøj Landsby. Her er der stråtækte huse, gamle kirker og gravhøje.

  Ishøj er en grøn kommune med vådområder, mark og skov på mere end 75 procent af arealet. Ishøj er byen ved stranden med lystbådehavn, campingpladser og indsøer.

  Ishøj er en flerkulturel by med mange nationaliteter, et spirende musikliv og enestående museer. Og Ishøj er Vestegnens uddannelsesby med unge, der flokkes på vej til gymnasiet, handelsskolen eller teknisk skole.

  Det er nemt at komme til og omkring i Ishøj. S-toget stopper ved stationen ni gang i timen. Der er direkte adgang til motorvejen. Og på 37 kilometer beskyttede cykelstier kan både børn, unge og ældre færdes trygt og sikkert rundt i hele kommunen.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen