Teknologirådet søger ­Projektledere - samfund, teknologi og demokrati
Vi leder efter kolleger, der ligesom os glædes over at arbejde i krydsfeltet mellem store samfundsudfordringer, teknologi, rådgivning og inddragelse af borgere og samfundsaktører.

Søg dette job
Om Teknologirådet Teknologirådet er en projektbaseret organisation. Vi har omkring 75% af vores aktiviteter indenfor forskningsprojekter, hvoraf langt hovedparten er EU-projekter. Vores rolle heri er hovedsageligt understøttelse af forskning i form af processer til Ansvarlig Forskning og Innovation, borgerinddragelse, etik, kommunikation og policy-processer, dialogbaseret politikudvikling foruden forskning omkring teknologi- og metodeudvikling. Resten af aktiviteterne er mestendels danske og internationale projekter om borger- og interessentinddragelse omkring samfundsudfordringer - såsom at lede det danske Klimaborgerting og kommunale borgerting, gennemføre ekspertvurderinger og borgerinddragelse om klimatilpasning, vedvarende energi og cirkulær økonomi, eller at udvikle metode og facilitere dele af det tværeuropæiske demokratiprojekt Konferencen om Europas Fremtid. Teknologirådet vokser. I 2017 var vi 16, nu er vi 45, og vi har spændende og udfordrende opgaver, som du kan blive en del af. Vi er et hus, der sætter pris på socialt samvær og har en uformel hverdag, med en professionel arbejdstilgang. Om dig Du interesserer dig for demokratisk og inddragende arbejde, i spændingsfeltet imellem teknologi, klima, bæredygtighed og samfundsudvikling. Du bliver en del af en bred medarbejderflok, som kommer fra samfund, humaniora, biologi, ingeniørfag, og kommunikation, alle baggrunde, der giver faglig erfaring, og kendskab til både specialistens og generalistens tilgang. Det er vigtigt for os at du trives med projektbaseret arbejde, der kræver tæt samarbejde og koordinering med danske og internationale partnere for at opfylde projektmål. Det er et krav at du kan løfte opgaver indenfor fastsatte deadlines, men samtidig er fleksibel i din fremgangsmåde. Vi forestiller os at:
 • Du har 3-6 års erfaring indenfor projektledelse og/el. forskningsledelse, planlægning, kommunikation, miljø/bio, sundhed, eller andet, hvor både emnet og processen er vigtigt
 • Du har en uddannelses-, eller arbejdsmæssig baggrund, der har ført til indsigt i teorier om demokrati, demokratiudvikling, inddragelse af samfundsaktører i politikudvikling, etik, samt forståelse for sociale og etiske problemstillinger, der knytter sig til (ny) teknologi og videnskab.
 • Du har erfaring med organisering af events og/eller facilitering, er praktisk anlagt med sans for detaljerne, når en workshop skal arrangeres
 • Du besidder gode (kvalitative) analyseegenskaber
 • Gode skriftlige og mundtlige engelskkundskaber er en nødvendighed.
 • Din opgaveløsning er grundig og effektiv
 • Du selv kunne finde vej i komplekse projektforløb, hvor du selv skal finde løsninger i dialog med erfarne kolleger og eksterne samarbejdspartnere
Det er et plus hvis du er drevet af en ambition om, at borgerinddragelse skal spille en rolle i, hvordan vi indretter vores samfund og teknologiudvikling. Baseret på baggrund og kompetencer vil du blive matchet med opgaver og projekter af forskellig karakter. I øjeblikket leder vi bl.a. efter projektledere til:
 • Afholdelse af evalueringsworkshop med partnere og interessenter i et projekt, hvor europæiske universiteter arbejder med living labs, samt rapportskrivning på baggrund af de fire workshops (Ethna-projektet)
 • Inddragelse af stakeholders og borgere til dialog om moderne genteknologi indenfor dyreavl, hvor vi skal facilitere workshops og en tværeuropæisk borgerinddragelse (Rumigen-projektet).
 • Borgerinddragelse i regioner og kommuner om vedvarende energianlæg og regionale udviklingsplaner
 • Borgerinddragelsesaktiviteter om kunstig intelligens til bekæmpelse af misinformation (TITAN-projektet)
 • Afholdelse af events for faglige netværk, for at støtte opbygningen af en tværeuropæisk forskningsinfrastruktur indenfor hjerneforskning (Human Brain Project)
 • Bidrage til et vidensnetværk om Europæiske klimaborgerting (KNOCA-netværket)
Som projektleder i Teknologirådet er det væsentligst at du er en alsidig profil, som kan indgå i projektkonstellationer indenfor forskellige fagområder. Send din ansøgning Vi kan ansætte straks eller når det passer dig bedst en tid ud i fremtiden. Derfor er der ingen decideret ansøgningsfrist. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden og skriv 'projektleder' i emnefeltet. Vi ved dog, at vi skal bruge nogle projektledere, som kan starte 1. august eller snarest herefter. Vi indkalder løbende til samtaler i maj og juni. Vi ansætter under statens overenskomster, men er fuldt selvfinansierende gennem projektbevillingerne. Vi følger med, men er ikke lønførende. I nogle af vores projekter er der en hel del rejseaktivitet. Du vil blive ansat som projektleder eller senior projektleder alt efter erfaring. Spørgsmål kan rettes til en af disse personer:
 • Lars Klüver, lk@tekno.dk, tlf. +45 40 11 01 82
 • Gy Larsen, gl@tekno.dk, tlf. +45 30 78 51 66
 • Kathrine Collin Hagan, kch@tekno.dk, tlf. +45 53 55 97 33
 • Aske Palsberg, aspa@tekno.dk, tlf. +45 26 35 69 91
  Søg dette job
  Fælles om samfundets udvikling
  Teknologirådet arbejder for, at samfundets udvikling bliver formet i oplyst og fremsynet samarbejde mellem borgere, eksperter, interessenter og beslutningstagere.

  I praksis betyder ”samfundets udvikling” at
  • Vi udfører projekter om vigtige samfundsudfordringer indenfor klima og klimatilpasning, energi, sundhed, transport, ressourcer, natur, miljø, landbrug, arbejdsmiljø, privatlivsbeskyttelse m.m..
  • Vi analyserer, debatterer og finder fælles fodslag om udvikling og anvendelse af teknologi – både kendt og ny. Det kan f.eks. handle om hjerneforskning, nye teknikker til genmodificering, kunstig intelligens, energiteknologi, nanoteknologi.
  • Vi udvikler demokratiet ved at bringe nye demokratiske arbejdsformer i spil.

  I praksis betyder ”oplyst og fremsynet samarbejde” at
  Robuste løsninger på de meget komplekse udfordringer, vi har i vores samfund, kan kun skabes gennem konstruktive processer, hvor alle bidrager både i forhold til at udvikle løsningerne og til at gennemføre dem. For at vi kan gøre det, skal vi være oplyste og forudseende. Også dét gøres bedst i fællesskab, så vi kan trække på hinandens erfaringer og viden.

  Teknologirådet har mere end 30 års erfaring med at udvikle, forske i og anvende metoder – borgerinddragelse, dialogprocesser, tværfaglig problemløsning, strategiudvikling, rådgivning af beslutningstagere, brobygning og samskabelse. Vi udvikler metoder til nye politiske arbejdsformer, ansvarlig forskning og innovation og teknologivurdering.

  Vi anvender mere end 50 forskellige metoder. Vores værktøjskasse rejser nemt, er skalerbar og kan bruges til mange forskellige temaer og emner.

  Teknologirådet er
  • Almennyttig – vi fokuserer på demokrati, samfundsudfordringer, teknologi, innovation
  • Neutral og uafhængig – vi plejer ingen særinteresser og lægger vægt på balance
  • Selvejende – vi er etableret som en erhvervsdrivende fond og ledes af en bestyrelse
  • Not-for-profit – ingen kan trække profit ud og overskud kan kun bruges til fondens formål
  • Selvfinansierende – gennem de projekter, vi udfører
  • Internationalt anerkendt som frontløber indenfor borgerinddragelse.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen