Sofus Rex

Direktør, Gate 21
fhv. afdelingschef, Miljø- og Fødevareministeriet, kontorchef, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri