Christian Poll (ALT) spørger energi-, forsynings- og klimaministeren, Lars Christian Lilleholt, om oversigt over den danske landbrugsproduktions klimaaftryk sammenlignet med andre relevante lande inden for forskellige grupper fra primærproduktionen