Jørgensen: Ja, i perioder slukkes danske vindmøller på grund af begrænsninger i det tyske elnet