Tørnæs: Hensyn til Parisaftalen skrives i IFU's bæredygtighedspolitik