Jørgensen: Vi har ikke været i dialog med EU-Kommissionen om at fritage frivillige organisationer for affaldsgebyrer