Jørgensen: Der er ingen grund til at ændre den praksis, der finder sted i forbindelse med afregning af solcelleanlægsejerne