Mikkel Dencker (DF) spørger energi-, forsynings- og klimaministeren, Lars Christian Lilleholt, hvordan og hvornår branchen har modtaget dokumentation for, hvordan tilskudsperioden ville blive ændret