Mikkel Dencker (DF) spørger energi-, forsynings- og klimaministeren, Lars Christian Lilleholt, hvorvidt formålet med lovforslagets overgangsordning er at sikre de investeringer, der er foretaget i biomasseanlæg i god tro