Mikkel Dencker (DF) spørger energi-, forsynings- og klimaministeren, Lars Christian Lilleholt, om der efter udløbet af lovforslagets nuværende overgangsordning fortsat udestår afskrivninger på et antal kraftvarmeanlæg, der er etableret før 2009