Miljø- og Fødevareudvalget spørger energi-, forsynings- og klimaministeren, Lars Christian Lilleholt, om liste over forslag til eksisterende initiativer og redskaber der kan reducere CO2-udledningen i landbruget