Jørgensen: Vi er i dialog med Europa-Kommissionen om, hvilke tiltag der kan tages på EU-niveau for at mindske datacentres energiforbrug