Jørgensen: Vi har rejst problemstillingen om troværdigheden af klimakompensation i EU