Lilleholt: Nye regler for tilslutning af vindmøller og solceller til elnettet træder i kraft juli 2018