Wammen: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skal også begrænse brugen af eksterne konsulenter