Rasmus Nordqvist (ALT) spørger klima-, energi- og forsyningsministeren, Dan Jørgensen, om en juridisk vurdering af, hvorvidt den fortsatte udelukkelse af elektricitet i de iblandingsforpligtede virksomheders målopfyldelse er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler