Lilleholt varsler analyse af energibesparelser til oktober