Dan Jørgensen: Vi har flere igangsat flere initiativer, blandt andet har vi lanceret et klimapartnerskab for affalds- og vandsektoren