Thomas Danielsen (V) spørger energi-, forsynings- og klimaministeren, Lars Christian Lilleholt, om fastsættelse af, hvor meget Danmark må udlede frem til 2050 under hensyntagen til Danmarks ”historiske ansvar”