Thomas Danielsen (V) spørger energi-, forsynings- og klimaministeren, Lars Christian Lilleholt, om Klimarådet ifølge borgerforslaget skal fastsætte mål for den fremtidige klimapolitik