Jørgensen: Ja, jeg har hjemmel til at nedsætte iblandingskravet