Jørgensen: Vi oplever en stor vilje blandt virksomhederne til at efterleve CO2-kvoteordningens regler