Jørgensen: Regeringen er bundet af naturdirektiverne, når de skal udpege nye Natura 2000-områder