Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

DF spørger til klimamål

SPØRGSMÅL:

KLIMAMÅL: Lise Bech (DF) spørger klima-, energi- og forsyningsministeren, om opgørelser af landes CO2-udledninger, der medtager udledning i andre lande i forbindelse med import af varer, bør danne grundlag for Danmarks og andre landes reduktionsmål.