Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

V: Er Jørgensen enig i, at lange sagsbehandlingstider hos Energinet ikke bør forhindre VE-opstillere i at nå de fastsatte tidsfrister?

SPØRGSMÅL:

SAGSBEHANDLING: Carsten Kissmeyer (V) spørger klima-, energi- og forsyningsministeren, om ministeren er enig i, at lange sagsbehandlingstider hos Energinet ikke bør forhindre VE-opstillere i at nå de fastsatte tidsfrister, som blev aftalt i forbindelse med overgangsordningen på baggrund af afskaffelsen af tarifudligningsordningen.