Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Vi er i dialog med Europa-Kommissionen om, hvilke tiltag der kan tages på EU-niveau for at mindske datacentres energiforbrug

SVAR:

ENERGIFORBRUG: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Ida Auken (R), at der ikke findes produktreguleringer for hele datacentre, men kun frivillige retningslinjer for datacentres energieffektivitet. Der er behov for en fælles indsats på EU-niveau, og der skal ses nærmere på, hvordan man blandt EU-medlemslandene kan styrke produktkravene og stille flere krav til nye produkter, som benyttes i datacentre.

Jørgensen: Grønlands Selvstyre varetager klimaområdet

SVAR:

FORHANDLINGER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at klimaområdet er blevet overtaget af Grønlands Selvstyre, og at det vil fremgå i forslag til lov om klima, at loven ikke gælder for Grønland. Det kan dog være relevant at tænkte Grønland ind på nogle områder i de kommende forhandlinger om klimaforhandlingsplanerne. 

Jørgensen: Danmark udleder mere CO2 fra flaring end Norge, fordi den danske produktion har været faldende

SVAR:

CO2: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Signe Munk (SF), at flaring er nødvendig på danske off shore platforme af sikkerhedshensyn, og at Danmark blandt andet udleder mere CO2 fra flaring end Norge, fordi den danske produktion af olie og gas har været faldende de sidste par år. Når produktionen falder, stiger værdien for flaring per produceret mængde olie og gas, selvom flaringen ikke stiger.