Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Vi oplever en stor vilje blandt virksomhederne til at efterleve CO2-kvoteordningens regler

SVAR:

HØRINGSSVAR: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Christoffer Aagaard Melson (V), at EU's kvotehandelssystem er en hjørnesten i dansk og europæisk klimapolitik, og derfor er det vigtigt at opdatere den danske CO2-kvotelov, så den fremstår klar og gennemsigtig. De berørte virksomheder skal indrette sig efter reglerne, og de har en stor evne og vilje til at efterleve reglerne. 

Jørgensen: Den nationale biogasproduktion vil være den samme, uanset om gasledningen til Lolland-Falster etableres eller ej

SVAR:

GAS: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at etableringen af en gasledning til Lolland og Falster vil ikke umiddelbart kan bidrage til en større produktion af biogas i Danmark, da støtten til ny biogasproduktion udbydes i landsdækkende udbud. Den nationale biogasproduktion vil være den samme, uanset om gasledningen til Lolland-Falster etableres eller ej.

Jørgensen: Det påvirker ikke den danske omstilling af energisystemet til grøn energi, når bionaturgascertifikater sælges til virksomheder i udlandet

SVAR:

BIOGAS: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at når biogas opgraderes og tilføres gasnettet i Danmark, regnes klimaeffekten med i det danske klimaregnskab. Derfor påvirker det ikke de danske scenarier for omstilling af energisystemet til grøn energi, når bionaturgascertifikater sælges til virksomheder i udlandet.

Jørgensen: Et forbud mod brug af kul til el- og fjernvarmeproduktion vil umiddelbart stå i strid med EU's regler om varernes frie bevægelighed

SVAR:

KUL: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at Energistyrelsen analyserer de juridiske muligheder for at forbyde fossile brændsler til el- og varmeproduktion. Den foreløbige vurdering er, at et forbud mod brug af kul til el- og fjernvarmeproduktion udgør en handelshindring, som derfor i udgangspunktet er i strid med EU's regler om varernes frie bevægelighed.

Jørgensen: Erhvervssektorer er ikke forpligtet til at ramme en 70 procents reduktion af drivhusgasudledningerne

SVAR:

AALBORG PORTLAND: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Mai Villadsen (EL), at der ikke er angivet nogen forpligtende klimamål for sektorer i forhold til en reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030. Flere relevante virkemidler vil være i spil for specifikke virksomheder, eksempelvis kan det i nogle tilfælde være samfundsøkonomisk fornuftigt at indfange den udledte CO2.