Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Connie Hedegaard og Peter Møllgaard deltager i Grønt Erhvervsforum

SVAR:

GRØNT ERHVERSFORUM: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Mai Villadsen (EL), at eksperterne i Grønt Erhvervsforum er formanden for Concito og formanden for Klimarådet, da begge organisationer er førende inden for klimapolitiske løsninger. De to formænd er på nuværende tidspunkt Connie Hedegaard, formand for Concito, og Peter Møllgaard, formand for Klimarådet. 

Jensen: Det er forventeligt, at regnefejlen giver anledning til en genberening

SVAR:

BEREGNING: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Signe Munk (SF), at rettelsen af den konkrete regnefejl forventes at give anledning til en genberegning af hele tidsserien siden 1990. På trods af kvalitetssikringer kan regnefejl opstå, og denne fejl er sket i den bagvedliggende analyse, som er foretaget af DC – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug under Aarhus Universitet.

Jørgensen: Gennem teknisk støtte og vidensoverførsel sætter vi fokus på energieffektivitet

SVAR:

ENERGIEFFEKTIVITET: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Rasmus Nordqvist (ALT), at ministeriet er engageret i at fremme energieffektivitet på den globale dagsorden. Derfor samarbejder ministeriet med 15 partnerlande om at styrke den grønne omstilling, og derfor er Danmark blevet medlem af Det Internationale Energiagenturs nye Energy Efficiency Hub for at styrke det globale samarbejde om energieffektivitet. 

Jørgensen: Ja, jeg har hjemmel til at nedsætte iblandingskravet

SVAR:

DISPENSATION: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Marie Bjerre (V), at han har hjemmel til at nedsætte iblandingskravet på grund af risikoen for, at de avancerede biobrændstoffer bliver uforholdsmæssigt dyre. Det er dog ikke muligt at fastsætte nøjagtige parametre for, hvad en uforholdsmæssig høj pris vil være for de avancerede biobrændstoffer.

Jørgensen: Det vil ikke nødvendigvis være teknologineutralt at sidestille el med bæredygtige flydende biobrændstoffer

SVAR:

ANBEFALING: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Rasmus Nordqvist (ALT), at inddragelsen af el i biobrændstofloven vil medføre, at biobrændstoffer fortrænges, da disse har en højere pris end fossile brændstoffer. Fortrængningen af biobrændstoffer vil medføre, at udledningen af CO2 vil stige, da biobrændstofferne vil blive erstattet af fossile brændstoffer. Derfor vil det ikke nødvendigvis være teknologineutralt at sidestille el med bæredygtige flydende brændstoffer.

Jørgensen: Eventuelle boringer ved Svane-feltet kræver ny tilladelse

SVAR:

GASFELT: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Rasmus Nordqvist (ALT), at der er adskillige trin, der skal godkendes, før der må blive udført boringer i området omkring Svane-fundet. Blandt andet skal der i første omgang hentes en ny tilladelse til indvinding, da området ikke er længere er licenselagt. Derudover skal der også foretages en miljøvurdering samt indhentes de nødvendige sikkerheds- og sundhedsmæssige godkendelser hos Arbejdstilsynet.