Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Nye tal for økologiske og konventionelle fødevarers klimaaftryk

SVAR:

FOLKETINGSSVAR: Energi-, forsynings- og klimaministeren fremlægger tal fra Aarhus Universitet, der belyser forskellen på det globale klimaaftryk fra henholdsvis økologisk og konventionel landbrugsproduktion for mælk, svin og planter.

Lilleholt: Her er ændringerne i solcelleejernes forhold

SVAR:

SOLCELLER: Energi-, forsynings- og klimaministeren oplyser sit udvalg om samtlige ændringer i solcelleejeres forhold siden ultimo 2012. Ændringerne omfatter blandt andet tarifmodellen 2.0, afskaffelsen af den timebaserede elafgiftsfritagelse for nye VE-anlæg og indførslen af flexafregning.

Lilleholt: Jeg har en løbende dialog med Klimarådet

SVAR:

KLIMARÅDET: Energi-, forsynings- og klimaministeren oplyser til Jens Joel (S), at han har en løbende dialog med Klimarådet og dennes formand. Han oplyser også, at der ikke findes referater fra møderne med Klimarådet.

Lilleholt: Der er frit leverandørvalg i Danmark

SVAR:

El: Energi-, forsynings- og klimaministeren oplyser sit udvalg om de gennemsnitlige omkostninger til elforbrug hos en typisk ejerlejlighedskunde i Kalundborg og Trekantsområdet. Han oplyser også, at der er frit leverandørvalg i Danmark.