Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Nye tal for økologiske og konventionelle fødevarers klimaaftryk

SVAR:

FOLKETINGSSVAR: Energi-, forsynings- og klimaministeren fremlægger tal fra Aarhus Universitet, der belyser forskellen på det globale klimaaftryk fra henholdsvis økologisk og konventionel landbrugsproduktion for mælk, svin og planter.