Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jensen: Den fælles landbrugspolitik kan bidrage til at understøtte EU's målsætninger inden for miljø og klima

SVAR:

LANDBRUGSSTØTTE: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Zenia Stampe (R), at regeringen arbejder for en så høj øremærkning som muligt af den direkte støtte og landdistriktsstøtten til natur-, miljø- og klimaordninger. Kommissionen har alene foreslået en øremærkning på 30 procent af landdistriktsstøtten til natur-, miljø- og klimaformål.

Jørgensen: Europa vil få store økonomiske omkostninger grundet klimaforandringer

SVAR:

KLIMAFORANDRINGER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Rasmus Nordqvist (ALT), at FN's Klimapanel vurderer, at Europa vil opleve økonomiske omkostninger gennem eksempelvis oversvømmelser og tørke. Klimaforandringerne kan resultere i, at det globale bruttonationalprodukt vil være op til 10 procent mindre i år 2100 sammenlignet med en verden uden klimaforandringernes konsekvenser.

Kofod: Beredskabsstyrelsen har udsendt to personer til Bolivia som en del af et EU-team

SVAR:

SKOVBRANDE: Udenrigsministeren svarer Eva Flyvholm (EL), at man fra dansk side arbejder i relevante fora som EU og FN for at bidrage til en løsning på skovbrandene i Amazonas. Beredskabsstyrelsen har udsendt to personer til Bolivia som en del af et EU-team. Derudover skal verdenssamfundet stå klar til at tilbyde den nødvendige assistance til genskovning og grønne løsninger. 

Wermelin: Regeringen beskæftiger sig ikke med synd og aflad

SVAR:

KLIMAAFLAD: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Thomas Danielsen (V), at regeringen ikke beskæftiger sig med synd og aflad. En national klima- og skovfond vil give vished til borgere, om at deres bidrag gør en reel forskel. 

Jørgensen: Den danske fødevareproduktion skal gøres mere klimavenlig

SVAR:

ANBEFALINGER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Rasmus Nordqvist (ALT), at regeringen vil udarbejde en klimahandlingsplan, der blandt andet indebærer, at de danske drivhusgasudledninger skal reduceres betragteligt. Derudover skal den den danske fødevareproduktion gøres mere klimavenlig, end den er i dag.