Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellemann-Jensen: Positive effekter fra biogas kommer konventionelle og økologiske landmænd til gode

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren svarer udvalget, at positive effekter fra biogassen kommer både konventionelle og økologiske landmænd til gode. Økologiske landmænd i egne med få husdyr kan have en udfordring med at få nok økologisk gødning. I de tilfælde kan biogassektoren bidrage til at gøre det nemmere at omfordele den afgassede gylle til de områder, hvor der er brug for den. 

Lilleholt oplyser om den forventede udbygning med vind og sol

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren bekræfter over for Martin Lidegaard (R), at den samlede udbygning med landvind, havvind og sol i perio-
den 2011-2020 vil kunne omregnes til i størrelsesordenen 400-500 MW landvindækvivalenter. Ministeren oplyser desuden om den forventede udbygning med vind og sol.