Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Eventuelle boringer ved Svane-feltet kræver ny tilladelse

SVAR:

GASFELT: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Rasmus Nordqvist (ALT), at der er adskillige trin, der skal godkendes, før der må blive udført boringer i området omkring Svane-fundet. Blandt andet skal der i første omgang hentes en ny tilladelse til indvinding, da området ikke er længere er licenselagt. Derudover skal der også foretages en miljøvurdering samt indhentes de nødvendige sikkerheds- og sundhedsmæssige godkendelser hos Arbejdstilsynet.

Jørgensen: Ursula von der Leyen annoncerede i sommer en fælles klimaaftale på tværs af EU-landene

SVAR:

KLIMALOV: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Eva Kjer Hansen (V), at Ursula von der Leyen i juli annoncerede en "European Green Deal", der lægger en ambitiøs linje for EU's klima-, miljø- og naturpolitik for den kommende Kommision. Det præcise indhold kendes ikke endnu, men det forventes, at aftalen indeholder et forslag til en klimalov om et mål om klimaneutralitet i 2050. 

Jørgensen: Navneskiftet kostede cirka 150.000 kroner

SVAR:

NAVNEÆNDRING: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Thomas Danielsen (V), at ministeriets navneændring i alt havde udgifter for 141.546,20 kroner. Da ministeriet i forvejen er flyttet til en ny bygning, har der ikke været udgifter til nye skilte.

Jørgensen: Vi arbejder for, at skibsfarten bidrager til at reducere sine udledninger på linje med Parisaftalens mål

SVAR:

KLIMAMÅL: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Mai Villadsen (EL), at udledningerne fra international skibsfart ikke indgår i opgørelserne over udledning af drivhusgas. I stedet bliver den monitoreret i FN-organisationen IMO, der i 2018 vedtog den første strategi for reduktion af drivhusgasudledninger fra skibsfarten. Regeringen arbejder for, at skibsfarten bidrager til at reducere sine udledninger på linje med Parisaftalens mål, samt at EU arbejder for en global løsning i IMO.

Jørgensen: En kommune kan oprette et separat selskab til at drive solcelleanlæg

SVAR:

SOLCELLER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Kathrine Olldag (R), at en kommune kan oprette ét selskabsmæssigt adskilt selskab til at opstille, eje og drive flere solcelleanlæg, og at anlæggene gerne må være opstillet på forskellige matrikler. Det vil dog ikke være lovligt at have et egetforbrug på matriklen. 

Jensen: Den fælles landbrugspolitik kan bidrage til at understøtte EU's målsætninger inden for miljø og klima

SVAR:

LANDBRUGSSTØTTE: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Zenia Stampe (R), at regeringen arbejder for en så høj øremærkning som muligt af den direkte støtte og landdistriktsstøtten til natur-, miljø- og klimaordninger. Kommissionen har alene foreslået en øremærkning på 30 procent af landdistriktsstøtten til natur-, miljø- og klimaformål.