Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Regeringen har indgået en partnerskabsaftale med Aalborg Portland om at arbejde for en reducering af drivhusgasudledningerne i cementindustrien

SVAR:

CEMENTPRODUKTION: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Sikandar Siddique (UFG), at regeringen har indgået en partnerskabsaftale med Aalborg Portland om at arbejde for en reducering af drivhusgasudledningerne i cementindustrien. I forbindelse med regeringens klimapartnerskaber har Aalborg Portland bidraget med flere anbefalinger. 

Jørgensen: Udledninger forbundet med forarbejdning af minkskind vurderes ikke at øge det danske klimaregnskab i nævneværdigt omfang

SVAR:

MINKFARME: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Mai Villadsen (EL), at drivhusgasudledninger relateret til forarbejdning af minkskind indgår i Danmarks nationale drivhusgasopgørelser, men at udledningerne ikke vurderes at øge det danske klimaregnskab betragteligt, da næsten alle minkskindene eksporteres til udlandet til videre forarbejdning.

Jørgensen: Vi har sendt et udkast om ændring af lov om radiofrekvenser i offentlig høring

SVAR:

DAB: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Ellen Trane Nørby (V), at ministeriet har sendt et udkast til forslag til lov om ændring af blandt andet lov om radiofrekvenser i offentlig høring. Udkastet indeholder et forslag til bestemmelse om interoperabilitet for bilradiomodtagere i lov om standarder for transmission af tv-signaler.

Jørgensen: Jeg kan godt forstå, at det kan være til gene at blive nabo til et stort solcelleanlæg

SVAR:

SOLCELLEANLÆG: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Morten Messerschmidt (DF), at han ikke vil blande sig i, hvordan kommunerne planlægger et solcelle anlægs placering.
Fordi det kan være til gene at være nabo til et solcelleanlæg, blev regeringen og et bredt flertal i Folketinget i november 2019 enige om at forbedre forhold for naboerne til sol- og vindmølleprojekter.

Jensen: I den kommende klimahandlingsplan for landbruget vil der skulle tages stilling til landbrugets klimabidrag

SVAR:

CO2-REDUKTION: Fødevareministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at der i den kommende klimahandlingsplan for landbruget vil skulle tages stilling til landbrugets klimabidrag og det videre arbejde frem mod en jordreform. Derudover vil der, afhængigt af EU-processerne omkring den nye landbrugsreform, også skulle tages til stilling til anvendelse af landbrugsstøtten.

Jørgensen: Aftagepligten til fjernvarme skal moderniseres

SVAR:

FJERNVARME: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Morten Messerschmidt (DF), at der i sommeren 2020 er indgået en klimaaftale for energi og industri, hvilket betyder, at aftagepligten til fjernvarme skal moderniseres for at muliggøre en øget udnyttelse af egen overskudsvarme og egen VE-produktion.

Wammen: Regeringen vil lancere en strategi for grønne offentlige indkøb til efteråret

SVAR:

INDKØBSPOLITIK: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Marie Bjerre (V), at regeringen er bevidste om potentialet i, at offentlige indkøb kan være med til at undersøgte den grønne udvikling i samfundet. Derfor vil regeringen lancere en strategi for grønne offentlige indkøb til efteråret i forbindelse med de næste skridt for den samlede klimahandlingsplan for 2020.