Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lilleholt vil ændre procedure efter fracking-forløb på Lolland

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren vil blive bedre til at inddrage lokale borgere og politikere, når der skal gives tilladelse til olie- og gasindvinding. Energistyrelsen er i gang med en undersøgelse, skriver ministeren i et svar til Rasmus Nordqvist (ALT).

Lilleholt: Udflytninger giver mening

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren har lært, at der kan være driftsmæssige udfordringer i etableringsfasen efter en udflytning af arbejdspladser. I sit svar til Christian Juhl (EL) kalder han det muligt og meningsfuldt at udflytte statslige arbejdspladser.

Lauritzen: Danmark er det eneste land til at indfase elbilsafgifter

SVAR:

Danmark er det eneste land i Europa, der indfaser afgifter på elbiler, så vidt skatteministeren ved. Hans ministerium ved dog ikke nok om de øvrige lande til at lave en fuldstændig sammenligning af bilafgifter, skriver ministeren i et svar til Joachim B. Olsen (LA).

Lilleholt: Oplysninger om datacentre er følsomme

SVAR:

Energi- og forsyningsministeren vil ikke oplyse, hvor mange nye store datacentre, myndighederne forventer i den kommende tid. Ministeren henviser dog til Energinets årlige analyseforudsætnigner.

Lilleholt: Peter Birch glemmer usikkerheden

SVAR:

Det er ikke sikkert, at Danmark kan medregne LULUCF-kreditter uden yderligere tiltag. Derfor kan man ikke tage for givet, at klimamålene kan opfyldes uden yderligere tiltag, som klimavismanden siger, skriver Lars Chr. Lilleholt i et svar til Rasmus Nordqvist.