Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lilleholt: Danmark presser på for at skærpe EU-krav til bilers CO2-udledning

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer sit udvalg, at Danmarks vigtigste bidrag til en omstilling af transportsektoren går via EU, hvor man fra dansk side presser på, for at EU’s reduktionskrav til person- og varebilers udledning af CO2 bliver skærpet fra Kommissionens forslag om 30 pct. til et krav om mindst 40 pct. reduktion i 2030 i forhold til 2021.

Lilleholt: Flere grønne jobs i 2016

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren oplyser til sit udvalg, at den grønne energibeskæftigelse i Danmark steg fra 29.800 årsværk i 2015 til 31.200 i 2016, svarende til en stigning på 4,7 pct. Til sammenligning var den gennemsnitlige årlige vækst i beskæftigelsen i 2014-2016 på ca. 1,0 pct. for erhvervslivet generelt.

Karsten Lauritzen: Markant færre køber elbiler

SVAR:

ELBILER: Skatteministeren oplyser til sit udvalg, at salget af elbiler var støt stigende frem mod 2015, hvor der blev indregistreret 4.605 elbiler. Efter indfasningen af elbiler i registreringsafgiften er salget faldet, så det i 2017 udgjorde 759 solgte elbiler.

Ellemann-Jensen: Positive effekter fra biogas kommer konventionelle og økologiske landmænd til gode

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren svarer udvalget, at positive effekter fra biogassen kommer både konventionelle og økologiske landmænd til gode. Økologiske landmænd i egne med få husdyr kan have en udfordring med at få nok økologisk gødning. I de tilfælde kan biogassektoren bidrage til at gøre det nemmere at omfordele den afgassede gylle til de områder, hvor der er brug for den.