Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Esben Lunde: Tyskland har givet grønt lys til forbud mod gamle dieselbiler

SVAR:

Miljøministeren oplyser til udvalget, at en tysk domstol for nylig har givet grønt lys til at forbyde de ældste dieselbiler i de større tyske byer, hvor der er overskridelser af luftkvalitetsdirektivets grænseværdier for NO2. Det er op til hver enkelt medlemsstat i EU at finde egnede tiltag til at forbedre luftkvaliteten og dermed overholde kravene i luftkvalitetsdirektivet.

Lilleholt: Regeringen vil lempe elvarmeafgiften

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer Christian Poll (ALT), at vi skal udnytte det geotermiske energi i undergrunden. I den forbindelse vil regeringen lempe elvarmeafgiften yderligere.