Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Støtten til vedvarende energi bør være teknologineutral

SVAR:

SOLCELLEANLÆG: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Signe Munk (SF), at støtten til vedvarende energi bør være teknologineutral, fordi konkurrence mellem teknologierne vil sikre, at de mest omkostningseffektive projekter vil få støtte til at levere grøn strøm. Derfor vil Jørgensen ikke fastsætte en støtteordning til bygningsintegrerede solceller.

Jørgensen: Energinets analyseforudsætninger kan ikke isoleret set bruges til at vurdere fremdriften af opfyldelse af klimamål

SVAR:

KLIMAMÅL: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Ruben Kidde (R), at analyseforudsætningerne er grundlaget for Energinets arbejde med analyser og planlægning og er et sandsynligt udviklingsforløb for den del af det danske energisystem, der har betydning for Energinets arbejde. Analyseforudsætningerne kan dog ikke isoleret set bruges til at vurdere fremdriften i forhold til 70 procent-målsætningen, da de ikke indeholder en vurdering af Danmarks samlede energiforbrug.

Jørgensen: Vi vil tage hensyn til de investeringer, som er foretaget i forbindelse med værkers omlægning til biomasse

SVAR:

INVESTERINGER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Morten Messerschmidt (DF), at regeringen er i færd med at forberede de konkrete forslag, som skal bidrage til at indfri målsætningen om 70 procent reduktion af CO2-udslippet i 2030 sammenlignet med 1990. Et centralt punkt er, at der skal tages hensyn til investeringer, som er foretaget i forbindelse med omlægning til biomasse på flere af de værker, der leverer varme.

Jørgensen: En VE-bonus vil være afhængig af både produktion og elpris

SVAR:

VINDMØLLER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Carsten Kissmeyer (V), at en vedvarende energi-bonus vil variere afhængigt af både produktion og elpris, så en lavere elpris vil betyde en lavere VE-bonus. Forhåbentlig kan det skabe en interesse i moderne anlæg med stor produktion, hvor også naboernes involvering og ejerskabsfornemmelse i projektet øges.

Jørgensen: Vi bør vælge den teknologi inden for vedvarende energi, der samlet set giver den billigste varme

SVAR:

SOLENERGI: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Marie Bjerre (V), at der bliver flere alternative muligheder for vedvarende energi-teknologier, når der skal bygges nye fjernvarmeproduktionsanlæg, og at det handler om at vælge den teknologi, der samlet set giver den billigste varme. Der skal være fokus på en samlet fjernvarmeforsyning med så lave omkostninger som muligt, og i den forbindelse kan solvarme spille en rolle.