Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Der er et stort potentiale for produktion af brændstoffer via Power-to-X, da brændstofferne teoretisk set kan erstatte al fossil brændstof

SVAR:

POTENTIALE: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at der skal udarbejdes en strategi for anvendelse af Power-to-X i Danmark, da potentialet er stort. Teoretisk set kan brændstofferne erstatte al fossil brændstof anvendt i Danmark, såfremt der er tilstrækkeligt VE-strøm tilgængeligt. 

Jørgensen: Energinet må i to tilfælde varetage virksomhed vedrørende bredbåndsforbindelser

SVAR:

BREDBÅND: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Egil Hulgaard (K), at Energinet må have virksomhed vedrørende bredbåndsforbindelse i to tilfælde. Det er en forudsætning, at det sker i tilknytning til Energinets transmissionsvirksomhed, har en naturlig sammenhæng med Energinets transmissionsvirksomhed og har et væsentligt mindre arbejdsmæssigt og økonomisk omfang end transmissionsvirksomheden.

Jørgensen: Vi forventer, at stort set hele den potentielle CO2-reduktion fra oliefyr bliver indfriet med de allerede vedtagne initiativer

SVAR:

OLIEFYR: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Mette Hjermind Dencker (DF), at man forventer, at de fleste oliefyr er udskiftet i 2030, og at oliefyr derfor kun vil udlede omkring 0,1 millioner tons CO2 i 2030. Det vil sige, at stort set hele den potentielle CO2-reduktion fra oliefyr ventes indfriet med de allerede vedtagne initiativer.

Jørgensen: Vi lægger ikke op til at detailstyre spildevandsforsyningssektoren i lovforslaget

SVAR:

SPILDEVAND: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Egil Hulgaard (K), at der ikke lægges op til at detailstyre spildevandsforsyningssektoren i lovforslaget. Lovforslaget skal sikre gode rammer for klimatilpasning, uden at forbrugere betaler unødigt meget for det. Klimatilpasning er et område, hvor selskabets ydelser i høj grad berører andre aktørers interesser, hvilket kan medføre et pres på selskaberne.

Wermelin: Der er væsentlige forskelle mellem Den Danske Klimaskovfond og Den Danske Naturfonds formålsparagraffer og incitamenter

SVAR:

FONDSKONSTRUKTION: Miljøministeren svarer Egil Hulgaard (K), at der er brug for en Klimaskovfond med særskilt fokus på klima, som kan aktivere virksomheder og borgere i danske klimaprojekter på dansk jord gennem skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder. Desuden er der væsentlige forskelle mellem Den Danske Klimaskovfond og Den Danske Naturfonds formålsparagraffer, virkemidler og incitamenter samt fondenes formelle juridiske konstruktioner.

Jørgensen: Energistyrelsen forventer, at alle vil få svar på ansøgninger om tilskud til udskiftning af varmepumper inden 2021

SVAR:

TILSKUD: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Alex Vanopslagh (LA), at Energistyrelsen startede sagsbehandlingen af ansøgningerne om tilskud til udskiftning af varmepumper i oktober 2020, da Bygningspuljen åbnede. Energistyrelsen startede tilsagnsgivningen 11. november 2020 og forventer, at alle ansøgere vil få svar ultimo 2020.