Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Jeg kan blankt afvise, at min politiske indsats på nogen måde er påvirket af erhvervsmæssige særinteresser

SVAR:

GAVER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Sikandar Siddique (UFG), at han blankt afviser, at hans politiske indsats er påvirket af erhvervsmæssige særinteresser. Derudover henviser ministeren til den ordning, der indebærer, at ministrene én gang om måneden offentliggør oplysninger om deres udgifter og aktiviteter, herunder oplysninger om modtagne gaver.

Jørgensen: Energinets analyseforudsætninger kan ikke isoleret set bruges til at vurdere fremdriften af opfyldelse af klimamål

SVAR:

KLIMAMÅL: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Ruben Kidde (R), at analyseforudsætningerne er grundlaget for Energinets arbejde med analyser og planlægning og er et sandsynligt udviklingsforløb for den del af det danske energisystem, der har betydning for Energinets arbejde. Analyseforudsætningerne kan dog ikke isoleret set bruges til at vurdere fremdriften i forhold til 70 procent-målsætningen, da de ikke indeholder en vurdering af Danmarks samlede energiforbrug.

Jørgensen: Vi vil tage hensyn til de investeringer, som er foretaget i forbindelse med værkers omlægning til biomasse

SVAR:

INVESTERINGER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Morten Messerschmidt (DF), at regeringen er i færd med at forberede de konkrete forslag, som skal bidrage til at indfri målsætningen om 70 procent reduktion af CO2-udslippet i 2030 sammenlignet med 1990. Et centralt punkt er, at der skal tages hensyn til investeringer, som er foretaget i forbindelse med omlægning til biomasse på flere af de værker, der leverer varme.

Jørgensen: Grønlands Selvstyre varetager klimaområdet

SVAR:

FORHANDLINGER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at klimaområdet er blevet overtaget af Grønlands Selvstyre, og at det vil fremgå i forslag til lov om klima, at loven ikke gælder for Grønland. Det kan dog være relevant at tænkte Grønland ind på nogle områder i de kommende forhandlinger om klimaforhandlingsplanerne. 

Wermelin: Regeringen beskæftiger sig ikke med synd og aflad

SVAR:

KLIMAAFLAD: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Thomas Danielsen (V), at regeringen ikke beskæftiger sig med synd og aflad. En national klima- og skovfond vil give vished til borgere, om at deres bidrag gør en reel forskel. 

Jørgensen: Den danske fødevareproduktion skal gøres mere klimavenlig

SVAR:

ANBEFALINGER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Rasmus Nordqvist (ALT), at regeringen vil udarbejde en klimahandlingsplan, der blandt andet indebærer, at de danske drivhusgasudledninger skal reduceres betragteligt. Derudover skal den den danske fødevareproduktion gøres mere klimavenlig, end den er i dag.