Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Støtten til vedvarende energi bør være teknologineutral

SVAR:

SOLCELLEANLÆG: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Signe Munk (SF), at støtten til vedvarende energi bør være teknologineutral, fordi konkurrence mellem teknologierne vil sikre, at de mest omkostningseffektive projekter vil få støtte til at levere grøn strøm. Derfor vil Jørgensen ikke fastsætte en støtteordning til bygningsintegrerede solceller.

Jørgensen: Vi bør vælge den teknologi inden for vedvarende energi, der samlet set giver den billigste varme

SVAR:

SOLENERGI: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Marie Bjerre (V), at der bliver flere alternative muligheder for vedvarende energi-teknologier, når der skal bygges nye fjernvarmeproduktionsanlæg, og at det handler om at vælge den teknologi, der samlet set giver den billigste varme. Der skal være fokus på en samlet fjernvarmeforsyning med så lave omkostninger som muligt, og i den forbindelse kan solvarme spille en rolle.