Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Det havde været hensigtsmæssigt at lave en samlet behandling af eldirektivet og VE-direktivet

SVAR:

DIREKTIV: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at en samlet behandling og implementering af de to lovpakker, elmarkedsdirektivet og VE-direktivet, havde været hensigtsmæssig. Det har dog vejet tungt, at de har haft forskellige frister for implementering, og at en samlet behandling kunne indebære en risiko for forsinkelse af implementering af elmarkedsdirektivet.

Jørgensen: Vi oplever en stor vilje blandt virksomhederne til at efterleve CO2-kvoteordningens regler

SVAR:

HØRINGSSVAR: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Christoffer Aagaard Melson (V), at EU's kvotehandelssystem er en hjørnesten i dansk og europæisk klimapolitik, og derfor er det vigtigt at opdatere den danske CO2-kvotelov, så den fremstår klar og gennemsigtig. De berørte virksomheder skal indrette sig efter reglerne, og de har en stor evne og vilje til at efterleve reglerne. 

Jørgensen: Den nationale biogasproduktion vil være den samme, uanset om gasledningen til Lolland-Falster etableres eller ej

SVAR:

GAS: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at etableringen af en gasledning til Lolland og Falster vil ikke umiddelbart kan bidrage til en større produktion af biogas i Danmark, da støtten til ny biogasproduktion udbydes i landsdækkende udbud. Den nationale biogasproduktion vil være den samme, uanset om gasledningen til Lolland-Falster etableres eller ej.