Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Vi er i dialog med Europa-Kommissionen om, hvilke tiltag der kan tages på EU-niveau for at mindske datacentres energiforbrug

SVAR:

ENERGIFORBRUG: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Ida Auken (R), at der ikke findes produktreguleringer for hele datacentre, men kun frivillige retningslinjer for datacentres energieffektivitet. Der er behov for en fælles indsats på EU-niveau, og der skal ses nærmere på, hvordan man blandt EU-medlemslandene kan styrke produktkravene og stille flere krav til nye produkter, som benyttes i datacentre.