DF: DI fejlvurderer konsekvenserne af et ja

REPLIK: En afskaffelse af retsforbeholdet vil underlægge danske virksomheder samme regler og domstole som lande, hvor korruptionen blomstrer på linje med Afrika. Det kan umuligt være i DI’s interesse, lyder det i en replik fra EU-parlamentariker Anders Vistisen (DF).

Af Anders Vistisen (DF)
Medlem af Europa-Parlamentet  

Jeg skal ellers love for, at DI’s underdirektør Kim Haggren er ude med den helt store rive efter DF på Altinget den 22. september.

Når man læser indlægget, skulle man næsten tro, at DI var en nyt parti på den indenrigspolitiske scene, eller at det samlede erhvervsliv de sidste mange år har rallet i dødskramper på grund af de danske forbehold. Men mon det nu er så slemt?

Separat Europol-afstemning
Med hensyn til Europol-exiten er det desværre beklageligt, at Kim Haggren nåede at fare i blækhuset uden at læse mit indlæg til ende. 

For det er jo sådan, som det også fremgår tydeligt i det oprindelige indlæg, at skulle fornuften sejre, og danskerne siger nej den 3. december, så har nej-partierne netop lovet en separat folkeafstemning, der skal være begrænset til Danmarks deltagelse i Europol.

Så nej, Kim, jeg kan ikke love dansk deltagelse, for jeg nægter at fratage danskerne deres selvbestemmelse i EU-spørgsmålet. Men jeg vil love danskere en mere klar og afgrænset afstemning, som jeg håber, vil bevare Danmark i Europol, men skærme os fra konsekvenserne af at opgive retsforbeholdet.

Hertil kommer, at Danmark under alle omstændigheder deltager i det operationelle samarbejde, som de danske politifolk i Europol i øvrigt også har beskrevet i politiets fagblad. 

Fælles regler gavner ikke retssikkerheden
Og med hensyn til de andre ting, som Kim Haggren anfører, kan jeg også kun sige: Mon det bliver så slemt?

Spørgsmålet er, om danske virksomheder har en interesse i, at sager kan afgøres bindende ved en ret i Sofia eller Bukarest – eller om det måske er bedre, at det foregår her i landet?

Vi underlægger os ved et ja pludselig fælles regler med lande, hvor korruptionen blomstrer på linje med lande i Afrika og Asien. Er det i DI’s interesse?

I øvrigt er det muligt, at store virksomheder har midler til at føre sager ved fremmede domstole og på fremmede, eksotiske sprog. Men det har mindre virksomheder altså ikke – for slet ikke at tale om almindelige danskere, som på den mest groteske måde vil kunne blive udleveret for forbrydelser, der her i landet er at regne for bagateller.

Endelig skal man jo også huske på, at det, at det bliver nemmere for danske virksomheder at inddrage gæld i udlandet, også gælder modsat.

Så vi må håbe, at danske forbrugere er helt trygge ved de bulgarske og rumænske aftale- og køberegler, som DI nu vil have os til at retshåndhæve.

 

Forrige artikel V: EU skal ikke være en social union V: EU skal ikke være en social union Næste artikel Europæisk tænketank: Grøn enegang gavner ikke Europæisk tænketank: Grøn enegang gavner ikke