DI: Ja, afstemningen handler om mere end Europol

REPLIK: En tilvalgsordning vil kunne give danske virksomheder bedre konkurrencevilkår og mere sikkerhed ved handel med udlandet. Sådan lyder det fra underdirektør i DI Kim Haggren, der blander sig i debatten om retsforbeholdet.

Af Kim Haggren
Underdirektør i Dansk Industri

MEP Anders Vistisen (DF) har helt ret, når han skriver, at folkeafstemningen den 3. december handler om mere end vores fremtidige Europol-deltagelse. 

Det er glædeligt, at samtlige partier er enige om, at fortsat dansk deltagelse i Europol-samarbejdet indiskutabelt er positivt. Her skylder Anders Vistisen at medtage det faktum, at vi kun med et ja har vished for, at Danmark forbliver fuldgyldigt medlem af politisamarbejdet på lige fod med de øvrige EU-lande.                                                      

Tilvalgsordning skaber sikkerhed
Derudover handler afstemningen om Danmarks tilslutning til 22 konkrete retsakter, hvoraf de 14 har direkte eller indirekte betydning for erhvervslivet. Grundlæggende handler det om danske virksomheders muligheder for at få betaling for deres produkter, hvis kunden i et andet EU-land ikke kan eller vil betale. 

Det er vigtigt for de virksomheder og flere hundrede tusinde arbejdspladser, der er afhængige af samhandel inden for EU.

Lige konkurrencevilkår
DI mener, at det er på tide, vi giver danske virksomheder mulighed for at drive forretning på lige vilkår med deres konkurrenter i det øvrige EU. Det bringer vi meget gerne med os i debatten op til afstemningen. 

Vi kigger fremad og ser på de muligheder, vi med en tilvalgsordning kan give vores virksomheder.

Nej-siden skylder at komme ud af busken og begrunde, hvorfor dansk erhvervsliv skal fastlåses i en situation, hvor de ikke kan få del i de rettigheder, som virksomheder i det øvrige EU nyder godt af.

Forrige artikel DF: Folkeafstemning om alt andet end Europol DF: Folkeafstemning om alt andet end Europol Næste artikel DF: Gravskrift over Europa DF: Gravskrift over Europa