DI: EU’s kvotesystem skal forene klima, energi og industri

DEBAT: CO2-kvoter hjælper markedet på vej mod den grønne omstilling. Men der er behov for at stramme op og gøre kvotesystemet mere robust, skriver Troels Ranis fra Dansk Industri.

Af Troels Ranis
Underdirektør i Dansk Industri (DI)

I sidste uge vedtog EU-Parlamentet med et klart flertal sine anbefalinger til, hvordan CO2-kvotesystemet skal indrettes i fremtiden. Og i dag vil EU’s medlemslande tage fat på den samme diskussion.  

Hvis systemet bliver indrettet rigtigt, kan det både gavne klimaet og de europæiske virksomheder.

Siden EU’s kvotesystem (ETS) blev indført i 2005, er CO2-udledningen fra industrien og energisektoren faldet. EU står nu til at opfylde de politiske målsætninger, der er besluttet.

Denne succes skyldes ikke kun kvotesystemet. Kvoteprisen har været på cirka 50 kroner pr. ton, hvilket er betydeligt lavere end forventet.

En særlig mekanisme, der skal øge kvoteprisen, vil træde i kraft fra 1. januar 2019. Men EU-Parlamentet og Rådet overvejer, om kvotesystemet skal strammes endnu mere.

CO2-kvoter er et vigtigt værktøj
I DI mener vi, at ETS bør være et centralt politisk værktøj. Med kvotesystemet kan vi opnå omkostningseffektive CO2-reduktioner samtidig med, at virksomhedernes globale konkurrenceevne bliver beskyttet.

For at det kan lykkes, må reformen af kvotesystemet styrke investeringerne i Europa, da de er afgørende for at indfri EU’s klimamål på 40 procents CO2-reduktion i 2030.

Derfor er det godt, at EU-Parlamentet besluttede at forstærke stabiliseringsreserven, som sikrer, at overskydende kvoter bliver taget ud af markedet.

Og det er også vigtigt, at EU-Parlamentet er åbne for at afsætte en større del af kvoterne til virksomheder, der har konkurrenter uden for EU.

Gør kvoteprisen mere robust
Vi håber, at der er forståelse for disse beslutninger i Rådet.

Det vil sikre, at de europæiske produktionsvirksomheder kan sænke CO2-udledningen uden at tabe konkurrenceevne til virksomheder uden for EU og uden at gå på kompromis med de politisk fastlagte klimamål.

Vi ser kvotesystemet som en vigtig del af en markedsbaseret grøn europæisk og dansk omstilling.

En vellykket reform af EU’s kvotesystem vil ifølge EU-Kommissionen kunne sikre en kvotepris på 200-300 kroner i fremtiden.

I dag skal kvotesystemet diskuteres i miljørådet. Vi håber, at landene vil lade sig inspirere af EU-Parlamentet og blive enige om en reform, der både gør kvoteprisen mere robust og bidrager til at fremtidssikre industriens investeringsvilkår i Europa.

Forrige artikel Ny debat: Kan EU løse flygtningekrisen? Ny debat: Kan EU løse flygtningekrisen? Næste artikel DF: For eliten kommer migranterne altid i første række DF: For eliten kommer migranterne altid i første række