EU i Danmark: EU slår ikke revner, fordi briterne smækker med døren

DEBAT: Brexit-forhandlingerne bliver vanskeliggjort af, at Storbritannien ikke er parate til at indgå en handelsaftale eller være en del af det indre marked, med alt hvad det indebærer, skriver Stina Soewarta fra EU-Kommissionens Repræsentation i Danmark.

Af Stina Soewarta
Chef for EU-Kommissionens Repræsentation i Danmark

"Same same" er det, mine børn siger, hvis de mener noget er næsten det samme - men det er det så sjovt nok sjældent. Og i hvert fald aldrig som deres mor har forestillet sig det.

I disse tider får jeg ofte spørgsmålet, hvad forskellen egentlig bliver for UK, når de træder ud af EU - og bliver det ikke "same same", hvis de får en frihandelsaftale ligesom Canada?

Hvad er forskellen egentlig på en handelsaftale og det indre marked?

Et indre marked kræver, at varer og tjenesteydelser opfylder de samme, fælles krav, så vi trygt kan handle og gøre forretninger sammen, og så en læge fra Italien kan anerkendes som læge i Tyskland.

På mange områder er der fælles EU-regler, regler som de 28 medlemslande har vedtaget sammen.

På andre områder er der "gensidig anerkendelse", hvilket betyder, at hvis en læge er uddannet i et EU-land, går man ud fra, at det faglige er i orden, så hun kan arbejde i alle EU-lande. Og det indre marked giver også andre fordele, som for eksempel den fælles europæiske patent- og varemærkeordning, som gør, at man med én ansøgning kan få beskyttet sit varemærke eller patent i alle EU-lande.

EU's indre marked er en pakkeløsning
Det indre marked beskrives ofte som "EU’s kronjuvel". Det er et helt unikt samarbejde, som gør at varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft kan bevæge sig frit over grænserne, med alle de store økonomiske og menneskelige fordele, som følger heraf.

Disse "fire friheder" har været en del af det europæiske samarbejde siden 1957. De udgør grundsøjlerne i det indre marked, som i år fejrer 25-års fødselsdag.

Dem vil de 27 andre EU-lande ikke skille ad, og derfor er medlemskab af det indre marked en pakkeløsning.

UK’s ønske om at deltage i det indre marked alene for varer – altså uden at acceptere fri bevægelighed for tjenesteydelser, kapital og, ikke mindst, personer – kan derfor ikke imødekommes af resten af EU.

EU-domstolen kompetencer vanskeliggør en aftale
Men der er også andre såkaldte ”røde linjer” i den britiske forhandlingsposition, som i øjeblikket vanskeliggør en aftale. En af dem er EU-Domstolens kompetence, som UK ikke vil være underlagt efter Brexit.

Domstolen har imidlertid kompetence i spørgsmål relateret til det inde marked, og et land som Norge har fået adgang til det (meste af) det indre marked mod blandt andet at acceptere Domstolens kompetence. Men Norge-modellen har UK meldt klart ud, at man ikke ønsker.

Tilbage er så muligheden for en handelsaftale mellem EU og UK, som den EU for nyligt har indgået med Canada.

En handelsaftale kræver også, at alle varer opfylder EU’s standarder - eller standarder, som er anerkendt som tilsvarende. Samtidig kan man så afskaffe told på en række varer – dog ikke nødvendigvis alle. Imidlertid skal alle varer, der kommer fra tredjelande, igennem toldinspektion ved EU’s grænse.

Det lyder måske ikke af så meget, men det er det faktisk. Der skal ikke kun kontrolleres, at tolden er betalt, men også at varerne overholder de aftalte standarder og ikke for eksempel er kontrabande.

EU vil fastholde fredsaftalen mellem Irland og Nordirland
En sådan aftale mellem EU og UK ville derfor uundgåeligt medføre genetableringen af en fysisk grænse mellem Irland og Nordirland.

Og her støder vi så på én af EU’s ”røde linjer”: en sådan fysisk grænse ville udgøre en trussel mod den aftale, som nu i 20 år har sikret fred i Nordirland, og som i høj grad bygger på, at de to dele af Irland i praksis udgør et samlet økonomisk område – takket være begge landes medlemskab af det indre marked og den fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og personer, som følger deraf.

Den fredsaftale ønsker EU ikke at sætte over styr – ikke mindst af hensyn til medlemslandet Irland – og derfor insisterer man fra EU’s side på, at en fremtidig handelsaftale med UK kommer til at indeholde en mekanisme, som forhindrer en fysisk grænse på den irske ø.

UK ser ikke toldunionen som løsningen
Den nemmeste vej uden om grænseproblematikken ville være for UK at forblive i EU’s toldunion, den første byggesten i EU’s økonomiske samarbejde.

Toldunionen blev skabt helt tilbage i 1958, og den indebar, at man afskaffede told og handelskvoter medlemslandene imellem og samtidig vedtog en fælles toldsats på varer udefra, således at der ikke kunne spekuleres i forskelle i medlemslandenes toldsatser.

Den fælles toldsats over for omverdenen betyder imidlertid, at medlemmer af toldunionen ikke kan indgå bilaterale handelsaftaler med tredjelande. Og da et af hovedformålene med Brexit netop har været at realisere det økonomiske potentiale, som hævdes at ligge i store og omfattende handelsaftaler med resten af verden, så vil UK selvsagt ikke forblive i toldunionen.

Det alternativ, som EU har foreslået – at Nordirland forbliver i toldunionen, således at den fysiske grænse kommer til at ligge i det Irske Hav – har den britiske regering også forkastet, under henvisning til, at det ville føre til en opløsning af UK.

Løsningsmodellerne strander
I teorien er der altså flere mulige modeller for UK’s fremtidige forhold til EU.

Men de fleste af dem strander i øjeblikket på UK’s ”røde linjer” i forhold til toldunion, handelsaftaler, fri bevægelighed og EU-Domstolens kompetence.

Selektiv adgang til det indre marked, som UK senest har foreslået, er og bliver betinget af, at man accepterer Domstolens kompetence og alle fire friheder, som tilsammen har udgjort EU’s fundament i over 60 år.

Et fundament, som er stærkt nok til ikke at slå revner, fordi der bliver smækket med døren.

Forrige artikel Dansk Metal: EU-skeptikere bør lære af synkende Brexit-skude Dansk Metal: EU-skeptikere bør lære af synkende Brexit-skude Næste artikel EL: Lad os droppe EU som verdens navle EL: Lad os droppe EU som verdens navle
 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Et ensidigt indlæg

  Det var dog et ensidigt indlæg, det kommer dog ikke som en overraskelse når indlægget er fra.EU - kommissionen.

  Det er ikke første gange nogen har påstået noget som 1000 års rige som holde en meget lille tid set historisk og et argument om at EU har eksisteret i 60 år, derfor ikke kan slå revner er noget besynderligt
  Nu er det EUs syn på skilsmissen, men det kunne være rimeligt at man hørte Storbritanniens eget syn og fra eget mund - men det skal man nok ikke forvente, når det gælder om som det siges at vinde sjæle

 • Anmeld

  Kurt Zander · Pensioneret Maskinmester

  Diktatorisk

  Det ville være ønskeligt hvis EU ville forhandle ærligt. Som det ser ud nu er EU på en straffe ekspedition for at skræmme andre medlemmer til at afstå fra at forlade diktaturet

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  @Kurt Zander

  Hvor ser du det uærlige? Hvilket diktatur?

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Et kostbart, destruktivt og fejlslagent eksperiment

  For EU og al dets væsen handler det nu udelukkende om unionens overlevelse. Hvis det lykkes UK at vriste sig helt fri af bureaukratiet og dødvægten i EU, vil de resterende medlemmer efter få år erkende forskellen på at være medlem og ikke at være medlem af den europæiske konstruktion. Det er man ganske klar over i centralkommandoen, og derfor er det så vigtigt at UK får så store handikap som muligt i forbindelse med skilsmissen.

  EU har samlet en stor del af suveræniteten i Europa og er handlingslammet. Medlemslandene har eksporteret suveræniteten og er lige så handlingslammede. Centraliseringen har ødelagt Europas diversitet og initiativ. To egenskaber som står bag verdensdelens fortidige succes. I dag går tid og ressourcer til håndtering af den ene selvskabte krise og konflikt efter den anden. Eurokrise og spontan imigration, konflikt og sanktioner over for Rusland, magtkamp med Østeuropa, Italien, England og USA. Der kommer altid en krise og en konflikt til.

  Træk EU ud af ligningen og lad os tage hånd om de virkelige udfordringer i et Europa, bestående af suveræne, handlingsdygtige stater med folkelig legitimitet og opbakning i tæt samarbejde og samhandel. Hvem sagde EF ?

 • Anmeld

  mogens bruun jensen

  Skråt op med EU.

  Mon dog ikke EU kunne have gjort alt bedre for et land, der vil ud af det dyrt betalte cirkus, jeg tænker faktisk på Danmark, hvor mange milliarder vil det mon koste os hvis vi fulgte England ud og hvor meget modstand ville vi ikke opleve, lad os komme ud af det så hurtigt som muligt.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Ja børn er skarpe iagttagere!

  Og godt er det - at børn udtrykker same same – måske i særdeleshed i dette tilfælde – til Stina Soewarta!
  Da dette indlæg, i sin ubegribelige, intetsigende indhold skriger til himlen i sin naivitet – og til tider tenderende til usandhed!
  Faktisk er der vel tale om en mindre fornærmelse, rette mod os danskere! Jeg mener: Tror man virkelig – ikke - vi jævne danskere er i stand til at se igennem disse floskler og kvarte sandheder?
  Nuvel, det må så konstateres at der intet nyt er under solen og at Stine Soewarta, trods den ”fine” position som EU-Kommissionens Repræsentant i Danmark ganske enkelt ikke evner at svinge sig op til mere end dette skriv.
  Ikke så sært der ikke kommer noget brugbart ud fra ”de daskende hænders klub” i kommissionen, da barren - all-over - åbenlyst er sat ved jordhøjde!
  At EU skulle have en fuld fungerende patent ret og behandling, er et ønske og mål der flimrer rundt i kommissionen, men ikke fuldbyrdet – slet ikke!
  At den søde EU repræsentant graver ned i ”historien” til EF tiden for at skrive noget som selv jeg kan medgive har været og er positivt, er ret sigende!
  Dertil i det skrevne - at undgå at berøre de dybt alvorlige problemstillinger som man ikke har løst! Hvoraf nogle er åbenlyse, så som flygtninge og migrant krisen! Andre temaer forsøges undertrykt så som euroens kunstige liv contra de skrantende økonomier i Frankrig, Italien, Spanien, Grækenland, Portugal etc!! Og så lige det faktum at Tyskland er den eneste nation i fællesskabet der med nød og næppe forsøger at holde sammen på EU – motiverne kan diskuteres – men det økonomiske incitament kan ikke bortforklares! Alligevel stor respekt herfra – da man i det mindste arbejder hårdt!
  Hertil undgår skribenten også i uhørt grad EU's egentlige/eneste drivkraft – den politiske union!
  Der passer brexit jo ikke ind i en forløjet fortælling om succes!
  Vi der er kritiske på linje med briterne! Ser allerede nu, qua den evigt manglende forhandlings evne og fleksibilitet, hvad den sorte sjæl hos EU's daskende hænders klub - består af!
  Derfor et ”clean cut” fra UK vil være et vidnesbyrd om kommissionens manglende evner og stå som en milepæl – for selvdestruktion!

 • Anmeld

  Markus · sælger

  men hvad med økonomien ?

  Jeg medgiver forfatteren har gode synspunkter, som retfærdiggøre den side af bordet forfatteren sidder på, nemlig EUs. Desværre, for forfatteren, er det eneste objektive grundlag for at tage en beslutning tal. Og tallene fortæller at UK er EU langt overlegen på samhandel.

  Tyksland vil lide gigantiske samfundsøkonomiske tab på et mindre samarbejde med UK, det samme vil Frankrig... Så hvis jeg boede i UK var der ikke et eneste sekund i tvivl om hvad beskeden til EU var. Læg så dertil EUs håbløse omgang med mennesker i alle henseender....

  Forhåbentligt kommer britterne ud lynhurtigt, og jo hårdere de smækker med døren jo før følger vi andre med!

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  EU-tilhænger

  er jeg ikke på den underligt primitive måde, hvorpå EU-haderne med syge paralleller til det 3. rige og talen om diktatur uafladeligt stiller tingene op. EU er en realitet, og hvis man forestiller sig, at man bare fjernede EU, ville forholdene i Europa bestemt ikke blive bedre. EU har brug for reformer - de ægte, ikke de liberalistiske, som er det modsatte - lissom Danmark har det.

 • Anmeld

  Kurt Zander · Pensioneret Maskinmester

  Brexit

  Man må håbe at EU forhandlerne kommer til fornuft.
  Det vil økonomisk ramme alle lande såvel som England. Det ville være det bedste hvis vi kunne komme tilbage til EF. Når man ser på mange af disse personer som vil bestemme alt i medlemslandene så bliver man forstemt.
  Følelsen af disse personers ego og fuldkommenhed kan det være svært at overse. Det er et stort cirkus og tage selv bord for mange af de ansatte. De vil sikkert ikke save den gren de sidder på over. Man græmmes over al den spild der foregår. Store møder der ender i intet andet en gode middage og sikkert ekstra betaling for at møde op. Ikke at forglemme transport i limosiner med politi eskorte. Se vor store vi er,vi er dagens herremænd.
  Man kommer til at tænke på disse ord" De har jo ingen tøj på"
  Forhåbentlig kommer den dag hvor Babelstårnet bryder sammen og vi som nation igen kan bestemme hvem vi inviterer til landet. Vore politikere står som små børn med hatten i hånden når der skal besluttes noget vigtigt.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Søren Rønhede om primitiv

  Det er ikke overraskende at du mener, at dem, der ikke er enig i din pro EU holdning er primitive.
  Det er sådan kneb man benytter sig af, når man ikke kan argumentere for sine synspunkter, ligesom det er godt at mistænkeliggøre eller fremsætte nedladende bemærkninger til dem, der ikke synes at EU er noget fantastisk.
  Du skriver EU er en realitet, ja i dag, men det er ikke sikkert det ville være det engang ud i fremtiden.
  Din påstånd om at Europa ville være dårligere stillede uden EU kan kun være din subjektiv opfattelse, og den har du lov til at have, men det er ikke udtryk for at det er objektivt korrekt.
  Jeg tror på baggrund af dine indlæg og korrespondance med mig, at vi ville have været på hver sin side under besættelsen - det var velkendt at Radikale ( som du har været) var meget fascinerede af nazi - Tyskland og tilhænger af samarbejdspolitikken
  Du skiver, at nogle (herunder mig) er EU hader - man kunne være fristet til at spørge dig, om du hader Danmark, men det vil jo være lige så primitivt, som når du frækt påstår, at mennesker, der ikke er pro EU - ergo hader EU

 • Anmeld

  Jens Ole Mortensen

  Demokrati

  Demokratiske valg kan godt, inden for en årrække, ende med at det er partier som AFD, Le Pen, Orban, Lega Nord, 5stjernerne, Sveriges demokraterne Andrezej Duda fra Polen ol. Vil være toneangivende i EU.

  Er i glødende EU tilhængere så lige så loyale mod EU, hvis de kultur og neoliberale som nu styrer EU , er uden for indflydelse ? Tusk, Junker, Merkel, Makron . Har jo trods alt deres indflydelse fordi Frankrig og Tyskland , næsten, har total magt i EU.
  De kan nu blive erstattet af politikere som bestemt ikke vil øge EU indflydelse på medlemsstaterne, men vil gå i en retning med mindre indflydelse til EU og mere til medlemsstaterne.

 • Anmeld

  Jens Ole Mortensen

  EU Hær

  Og er i sikker på at en EU hær er en god ide ? Det lyder noget Ugennemtænkt, da det politiske billede hurtigt kan ændre sig i Europa og en EU hær nærmere vil kunne bringe os i en situation med krig i EU, hvis den falder i de forkerte hænder. Eller forestiller i jer at den skal slå ned på medlemsstater som vælger at gå i en retning som den lille EU elite er imod ?

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Peace project under arms

  En super fremstilling af paradokset i fredens projekt Jens Ole.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Endelig en sober redegørelse for Brexit-problemet.

  Tak til EU-kommissionens repræsentation i Danmark Stina Soewarta for en sober og letforståelig forklaring på det problem som GB har bragt sig selv ud i.

  Og besynderligt, at nogle debattører kan finde på at skrive at det er "ensidigt" eller "diktatorisk," når det jo blot redegør for det konkrete i sagen.

  Men det kan jo så skyldes, at belysningen af problemstillingen så åbenlyst gør det til et Britisk problem, hvilket så falder nogle debattører for brystet, idet det ikke harmonerer med deres forudfattede mening om at alt absolut skal være EU´s skyld.

  Men det er det jo ikke. Det er GB der har meldt sig ud, og det ville da være ulogisk om de øvrige 27 lande skulle sætte noget af EU´s velfungerende system over styr - blot for at tækkes et højtråbende mindretal af borgere i GB ! EU har endda tilbudt GB hele "Den Norske Ordning" men heller ikke det vil GB være med til, og så bliver det jo svært.

  Og så i øvrigt: Nej, EU har ikke skabt et indvandreproblem i GB. Det er primært en arv fra deres egen gamle kolonitid hvor de uddelte britiske pas til hvem som helst ude i kolonierne, men også det skal EU nu have skylden for. Uvidenheden hos nogle debattører er efterhånden ret ulidelig.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel Johansen noget besynderligt argumentationstil

  Det er noget tankevækkende at du gider deltage med dine synspunkter, når du mener dem, du diskuterer er ulidelige det må være en rene pine for dig
  EU smadder både vores demokrati og velfærdsstat - jeg ved godt at du som liberal er kold et vist sted over for det.
  Asymmetrien mellem pengepolitikken og den økonomiske politik kan forstås i lyset af det følsomme i at overlade yderligere kompetence til EU inden for sidstnævnte, hvilket forklares således af Hinarejos: >> The idea of a growing role for the EU in these areas is often met with concern, and the argument that the EU, does not have, at this moment, the necessary democratic legitimacy to decide on matters such as taxation or the size and features of the welfare state.
  So while it may seem necessary for EMU to evoke, the euro areas countries and the institution of the EU find themselves in uncharted, and extremely uncertain, waters <<

  EU - Retten i Danmark, DJØf 2018 - professor Ulla Nedergaard s 39 ff.

 • Anmeld

  HC Hansen

  Brexit

  Stine S indlæg prøver at kaste et lys på en særdeles kompliceret og for Europa aldeles ulykkelig sag, som Brexit jo er. Der er ingen vindere i det spil, kun tabere. Det er meget vanskeligt at forklare med få ord, hvad det indre marked er for en størrelse og hvorfor England så gerne vil være med i noget af det, men ikke resten. Men jeg mener, at Stine S indlæg er et mere en hæderligt forsøg på at forklare noget af det. Det kan man jo ikke i sig selv angribe hende for...det er ikke seriøst.

  Og så er det jo sådan, at England selv har besluttet sig til at gå. England kan jo beslutte sig for det, som en her på bloggen kalder et “clean cut” eller en “hard brexit”. Go ahead...det står England frit. Men det vil de jo ikke, vel? Englænderne vil ud, men så alligevel være med - i det som tjener deres egne interesser bedst. De vil lave deres egne frihandelsaftaler (good luck...) og samtidig have fri adgang til det indre marked. De vil have adgang til det indre marked i EU for at sælge alle deres japaner-biler og pharma produkter, men de vil ikke være med i andre dele af det indre marked - måske lige bortset fra adgangen til det indre marked for de store engelske banker. De vil “have their cake and eat it”, som de siger. Det kan man jo ikke bebrejde dem. Jeg ville da forsøge det samme, hvis jeg var i deres sted.

  Men man kan da ikke seriøst forvente, at EU ikke skal varetage sine interesser også. EU har sine egne helt legitime økonomiske og politiske interesser, som ikke har en snus at gøre med at “straffe” England. Vi skal jo ikke være naive. Jeg ved godt, at DF og andre godtfolk har rigtig hede drømme om en Brexit aftale, som kan sælges herhjemme som en god aftale også for Danmark, så lad os lige tage en folkeafstemning om det, ikke? Det er da egentlig ok at have den slags drømme, hvis man vil ud af EU. Men så skal man tone rent flag og sige, at det er agendaen. Det gør DF jo ikke, fedtspillere som de er.

  Men det er jo samtidig så også helt legitimt, hvis man mener at EU er en god ting for Danmark, at man helt klart melder ud, at England ikke skal have en aftale, som giver dem lov til at plukke kirsebærene og lade de sure bær ligge. Hvorfor skulle man dog give England lov til det? Det er at varetage sine interesser, intet andet. Og der er det helt i sin orden, at EU lægger sine egne “red lines”, som England jo selv har haft så utroligt travlt med at gøre i deres egen splendide isolation.

  Og så er det heldigvis sådan, at den almindelige dansker i sidste ende jo er snusfornuftig og ikke ladernsig rive med af det groteske cirkus, man med åben mund observere dag ud og dag ind i England. Denne uge’s Gallup om opbakningen til EU i Europas befolkning viser en endog særdeles stærk opbakning til EU, inkl i Danmark. 77% af de adspurgte danskere vil være med i EU i dag. Aldrig været højere. Det er ikke så underligt og meget, ja fornuftigt.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  H.C Hansen. Meningsmålinger

  De menningsmålinger der bliver lavet af EU viser næstrn lige så højetal som stemmetal i det daværende Sovjetunionen
  Jeg forstår ikke når der er en så overvældende pro EU holdningen i befolkningen at ja siden og dem der helt ind i kernen af EU at de ikke udskriver en folkeafstemning om afskaffelse af retsforbeholdende - det burde jo være nemt at få afskaffede retsforbeholdene

  I 2016 gav mange medier udtryk for at de ville være tilbageholdende med at bruge meningsmåling for meningsmålingerne op til valgene i USA og Storbritannien viste sig at ramme meget ved siden af.
  Man behøver ikke at kaste blikket mod udlandet i forbindelse med folkeafstemningerne om EU har alle meningsmålinger vist at det blev et ja men det blev faktisk et nej
  Særligt ved folkeafstemningen om afskaffelse af ømuen var det et halvt år før et overvæltende flertal at afskaffe retsforbeholdet, men det blev som du formentlig er bekendt med et nej.

  Det er næppe en holdbar påstand om at sige dem der er pro EU er fornuftig og underforståede dem, der Ikke er det, er ufornuftig.

  Det er noget af en arrogant holdning.

  jeg opfatter det ikke som fornuft at støtte et EU der smadder velfærdsstaten, det sociale sikkerhedsnet og demokratiet
  Jeg forstår ikke, at tilhængerne af EU ikke tør tone rene flag og vedstår at deres ønske er, at nationalstaten skal afløses af en forbundsstat

  Der er ingen forskel på Storbritannien ligesom Tyskland, Ungarn m.fl. varetager deres egne interesserer

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kan se Nielsen gentager sine citater

  Og så vil jeg da også gerne gentage hvad der stod.

  Nielsen citere du fra Alicia Hinarejos bog fra 2015 med titlen
  ” The Euro Area Crisis in Constitutional Perspective”
  For så lyder afsnitte således

  It was discussed earlier that the design EMU followed the monetarist line of argument, according to which, once monetary policy had been centralized, sufficient economic coordination would follow-an assumption that was not borne out by the facts. There are further reasons why economic and fiscal policy was left to the Member states: these are very sensitive areas, and the feeling, to date, was that they were most appropriately discussed and conducted within the national political proces. These areas have to do with allocation of limited resources in our societies, our understanding of the role of the state, and the difinition and limits of solidarity between citizens; decision taken here concern, for example, tax rates, public-sektor salaries, or level of pensions.

  Understandingly, the idea of a growing role for the EU in these areas is typically met with concern; one of the arguments most often put forward is that the Union does not (yet) have necessary democratic legitimacy to decide on matters such as taxation, pension, or the boundaries of the welfare state.

  These concern have not only been expressed in the political discussion; in fact, several national constitutional courts believe that there are necessary limits to European integration. In particular, The German Federal Constitutional Courts has been quite vocal in is position that a full economic and fiscal policy would be beyond those limits.
  Because of all this, the EU is limited in wath it can do in this area, and it has to be very careful in negotiating its actions. With this in mind, we will now dicuss the measures adopted to address the crises.

  Den bog får jeg aldrig læst.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Forfatteren min ven - har formentlig svært at forstå - hvad han læser

  Jeg må igen konstatere at forfatteren ganske vist læser noget, men åbenbart ikke læser det hele eller bevist undlade det der ikke bekræfter hans opfattelse eller måske har forfatteren ikke evnen til at forstå de skrevne ord eller også tror forfatterne at er det snedigt at spille uvidende

  Det fremgår af citatet er taget fra.EU -retten i Danmark og er ordret gengivet

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Skal vi ikke bare overlade til de andre debatdeltagere at vurdere, hvad der kan forstås.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Forfatteren min uhæderlig ven

  Jeg skrev til dig at du har svært ved at forstå hvad der skrives eller også ønsker du at spille dum
  I min øjne er du en politisk platugle og typisk prøvet du at inddrage andre i hvad du ikke kan forstå - er ret absurd

 • Anmeld

  HC Hansen

  Kim Nielsen - folkeafstemninger

  Nu var Stine S indlæg ikke om folkeafstemninger som sådan, men om konsekvensen af den folkeafstemning, England havde. Så lad os holde fokus på bolden.

  Og her må man jo blot konstarere, at konsekvenserne af et Brexit, som ikke engang er gjort, hidtil har været totalt kaotiske på alle niveauer, for nu at være sådan meget diplomatisk. Udsigterne efter Brexit ser ikke mindre kaotiske ud.....

  Det ser folk fra sidelinjen. Det er ikke nogen tilfældighed, at opbakningen til EU medlemskabet lige nu er på sit højeste. Brexit er naturligvis en medvirkende faktor. Medmindre man ideologisk mener, at EU er noget, som man bare skal afskaffe, så er der da ingen, som ønsker lignende tilstande i sit land, som det man ser i England...ærlig talt. Når man samtidig ser på, hvad der foregår rundt omkring i verden og hvilke udfordringer vi i Europa står overfor:

  Putin's aggressioner, Trumps nationalisme og handelsprotektionisme, Kinas aggresive ekspansion rundt omkring i verden og ikke mindst i Europa, klimaet, migration, terrorisme, illiberale autokrater i egne rækker, journalister som bliver skudt eller på anden måde henrettet - også i Europa disse dage, fake news og undergravende virksomhed som truer vores demokrati...oveni i dagligdagens udfordringer for almindelige mennesker.

  Når man ser på alt det, så er det ikke så mærkeligt, at folk tænker, at det nok er bedre at holde sammen i Europa end at stå alene. Det kan virke meget overvældende med alle de udfordringer og jeg kan da ind i mellem få den tanke: Kan vi overhovedet klare alt det? er det overhovedet muligt? Det er en lidt farlig tankegang, fordi den kan få en til ligesom at give op og sige: Well, vi kan alligevel ikke gøre noget ved det, så måske er det bedre bare at lukke os om os selv, som en anden struds at lade som om verden derude ikke eksistere eller håbe på, at der er nogle andre som klare det for os. Men det hjælper jo ikke, vi må tage ansvar og løfte i flok. Vi kan løse de problemer, vi kan stå op imod Putin og Trump, vi kan gøre noget ved klimaet, terrorisme, migration etc. Men vi kan kun gøre det i fællesskab og det fællesskab i dag hedder EU. Det er måske ikke perfekt, selvom jeg personligt mener at det er lidt af et mirakel, at vi rent faktisk har fået det op at stå. Og der er ikke et bedre alternativ.

  Og jeg tror, at de fleste i dag tænker sådan. Lad os nu fokusere på de alvorlige problemer, som nok bedre kan løses i fællesskab, end skabe yderligere problemer a la Brexit....det er hvad jeg mener med almindelig sund fornuft.

  Og jo, jeg mener i den kontekst, at dem som ønsker en folkeafstemning i Danmark a la Brexit med alt det, som vi nu står overfor af udfordringer, ikke er fornuftige. Det er ikke et spm om arrogance - jeg er blot uenige med dem i, at det er i Danmarks interesse.

  I øvrigt har vi i Danmark en udmærket Grundlov, som foreskriver repræsentativt demokrati. Vi har i princippet ikke folkeafstemninger, medmindre det er foreskrevet i Grundloven. Der er ikke et flertal i Folketinget for at afholde en folkeafstemning om vores EU medlemskab og der er bestemtn heller ikke et flertal i den danske befolkning, som i dag ønsker DK ud af EU. Vi er ikke England - heldigvis. Hvis du og dine meningsfæller ønsker en folkeafstemning, så er I naturligvis i jeres gode ret til at ønske det. Men sig ikke, at der er et "folkekrav" om det. Det er der ikke. Indtil den dag tingenes tilstand ændre sig, ser jeg ingen grund til at efterkomme det ønske. Jeg foretrækker at overlade det til Folketinget - det er derfor vi har dem. Hvis vi ikke er tilfredse med dem, så kan vi jo skifte dem ud. Så gå du den vej først

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  H.C.Hansen Tak for dit svar

  Tak for dit svar

  Du skriver at der er 77 % opbagning til EU ifølge en meningsmåling fra EU
  På denne baggrund virker det underligt at du skriver at der skal forholdes fokus til forfatterens pro EU indlæg, når du selv nævner det i et tidligere indlæg.
  Jeg tror ikke tilstanden er værre end nogle andre medlemslande i Europa
  Det er meget belejligt at bruge Putn, Trump og Kina som et led i skrækkampagne, hvis nogen lande måtte ønske at følge Storbritannien ud af EU.
  Det er langt fra et nuanceret billede af de billede der gives af de nævnte i medierne det er der en god grund til
  Verdenen er nu ikke engang indrettet at de kloge og gode mennesker og ikke magtsyge kun findes inden for EU s grænser
  Med hensyn til fake news og Trolle virksomhed er ikke noget Rusland benytter sig af, det gør alle lande og har eksisterer langt tid før det kan benyttes til en politisk kamp eller i forsøg at påvirke mennesker til at bevæge sig i en bestemt retning.
  Det kan også bruges til at forsøge stoppe en demokratisk debat, fx har nogle bidragsydere anvendt fake news og troldevirksomhed -.når jeg har beskrevet at EU er overstatslige, at EU - lovgivning har forrang for dansk lovgivning ( dvs at ældre eller nyere dansk lovgivning skal tilsidesættes af en EU - regel) at der kan vedtage retsregler der binder et medlemsland, selv om et medlemsland har stemt i mod.
  Din beskrivelse af grundloven har jeg kun få bemærkninger til, det er ikke alle der deler din meget positive beskrivelse af grundloven - f.eks, giver frihedsrettighederne i grundloven ikke en lige så god materielt beskyttelse, som andre landes forfatninger.
  Din beskrivelse af parlamentariske demokrati er korrekt hvis det kun gælder valget til lovgivere i folketinget - men når kompetencen til at udstede retsregler til overstatsligt organ, som EU, ophører det parlamentariske demokrati.
  De fra Danmark der vælges maj 2019 til EU - parlamentet er ikke valgt på at fremme danske eller varetage bestemte grupperspolitiske holdninger .
  EU regulerer næsten alle livsområder, som borgerne er forpligtede til at overholde uden at have indflydelse på det.

  Du har ret til at synes om EU og at det er ok eventuelt nedlæggelse af national flag og national sang og indflydelse på vores velfærdsstat, sociale sikkerhedsnet og demokrati til andre lande i EU, der just ikke historisk er kendt for at lægge vægt på de værdier, som vores forfædere ved hård slid og afsavn gav de næste generationer i arv.
  Folk har også ret til at være kiritisk og modstandere af EU.
  Der er mange forskellige årsager til at nogle er kritiske eller modstandere af EU.
  Min kritik af.EU bunder i, at EU er usolidarisk med befolkningerne og tilfordel for de rigeste
  Undergraver vores velfærdsstat og demokrati

  Jeg opfattet mig stadigvæk som verdensborgere og nej, jeg er hverken medlem af eller har stemt på DF.

  Du ønskes en god weekend

 • Anmeld

  J. Jensen

  Vedr. Lissabontraktaten

  Det er meget, meget sjældent, at jeg støder ind i indlæg, som ikke anerkender indeholder i den snart 10 år gamle traktat, som blev tiltrådt af alle medlemslandene.
  https://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvad-handler-lissabontraktaten-om

 • Anmeld

  Jens Ole Mortensen

  EU tilhængere og EU tilhængere

  Der er EU tilhængere og så er der EU tilhængere. Nogle går glødende ind for Europas forenede stater, og andre kan se fordele ved frihandel , fælles standarder for fødevaresikkerhed, klimatiltag ol.
  Når EU ikke bare giver briterne de favorable handelsbetingelser de ønsker uden at forpligte til de øvrige forpligtelser inden for EU. Er det nok fordi at det , så, bliver rigtigt attraktivt at forlade EU. Og andre lande ville nok følge briterne
  For det forholder sig sådan at langt hovedparten af Europas befolkning ikke ønsker at EU blander sig i deres lands politik, men finder det favorabelt at være med i EU` frihandel.
  Der er jo også et klart flertal af danskere som ønsker det sådan.
  Derfor ser vi også at hele ideen om fælles ydre grænser, flygtninge og indvandrer politik og i det hele " mere EU " har fejlet. Især da de lande som, pga. af deres størrelse ønskede mere EU, som Frankrig og Tyskland, på mange områder har ført en politik som har sat deres nationale hensyn over EU. F.eks. Tysklands investeringer i kul og fossile brændstoffer som energikilde . Og deres gas fra Rusland.. For ikke at tale om at både Makron og Merkel har trukket deres solidariske politik , med flygtninge og migranter tilbage, da de erfarede at de kunne blive væltet fra magten af AFD og Le Pen. Da det kunne få konsekvenser for deres egne partier forsvandt solidariteten.