EU i Danmark: 2019 bliver et vigtigt år for hele EU

DEBAT: Med stor opbakning til EU blandt danskerne må det forestående EU-parlamentsvalg ikke ende i ja/nej-debat om medlemskab. Valgkampen bør i stedet handle om, hvilket EU danskerne ønsker, skriver chef for EU-Kommissionen i Danmark.

Af Stina Soewarta
Chef for EU-Kommissionens Repræsentation i Danmark

2019 bliver et vigtigt år, ikke alene i Danmark, men i hele EU. Storbritanniens udtræden af Unionen, valg til Europa-Parlamentet, valg af ny Europa-Kommission og ny formand for Det Europæiske Råd – der er nok at tage fat på ud over det folketingsvalg, der også skal afholdes.

Så meget desto mere interessant var det at høre statsministerens nytårstale, der i dette valgår trak tråde fra det danske til det europæiske demokrati og spandt dem sammen til et stærkt bånd mellem Europa og Danmark – og beklagede, at Storbritannien har valgt at kappe linerne. 

100 år siden Første Verdenskrig
Måske er det, fordi vi i 2018 markerede 100-årsdagen for afslutningen på Første Verdenskrig, at man ved netop dette nytår bliver mere eftertænksom. Efter Første Verdenskrig blev der begået mange fejl. Fejl, der ledte frem til Anden Verdenskrig.

De fejl begik vi ikke igen i 1945. Der besluttede de lande, som kort forinden havde bekæmpet hinanden, at lægge deres skæbner i hinandens hænder. Det var folk på alle niveauer: fra statsministre til minearbejdere, der valgte at binde sig til hinanden i et forpligtende fællesskab.

Vel vidende at det ikke ville blive let, hvis man valgte vejen, der nu har ført til mere end 70 års fred mellem de europæiske lande. Siden valgte man at optage nye lande som Grækenland, Spanien og Portugal, der på vej ud af diktaturets skygge også valgte at binde sig til andre lande i et forpligtende fællesskab.

Fællesskab forpligtiger, men skaber frihed
For fællesskab forpligter – også selvom man ikke kan lide alt, hvad det indebærer. Det er i 2019, vi kan fejre 30-året for Berlinmurens fald.

Og hvis vi husker, hvordan vores europæiske medborgere var spærret inde bag et jerntæppe, ja, så er det ikke så svært at forstå, hvorfor den frie bevægelighed for arbejdstagere er en af de fire friheder, som det indre marked har beskyttet lige siden EU's grundlæggelse tilbage i 1950'erne.

Statsministeren bandt fint sin egen personlige fortælling sammen med den store fortælling om fred og frihed, og man kan godt frygte, at nye generationer ikke har den samme intuitive forståelse for historien, hvis de eller deres familie ikke har haft den inde på livet.

Men her er det jo, at eksemplets magt tilsyneladende virker – også når dette eksempel ikke er det, man ønsker sig.

Overvældende EU-opbakning blandt danskere
Ifølge de seneste meningsmålinger fra Kantar Gallup, udført for Berlingske Tidende, er der overvældende opbakning til Danmarks EU-medlemskab. Faktisk er det i aldersgruppen 18-35 år, at vi finder den største gruppe af tilhængere. Målingen er en gentagelse af en måling, foretaget kort før Storbritannien stemte sig ud af EU i 2016.

Og den viser med professor Kasper Møller Hansens ord: "Den største forskydning af EU-holdninger i historien."

Mange har konkluderet, at det er de britiske problemer med udtræden, der har fået danskerne til at skifte holdning. Jeg tror nu, det i lige så høj grad hænger sammen med, at man gennem hele Brexit-forløbet har fået syn for sagn om, hvad et EU-medlemskab egentlig giver os i hverdagen – stort som småt.

Målet efter Anden Verdenskrig er opfyldt
Europa-Kommissionen har igennem de sidste år grundigt gennemgået al lovgivning for at se, hvor der i givet fald skulle sættes ind i forbindelse med Brexit. Og her er det blevet klart for mig, i hvor høj grad vores lande har opfyldt målsætningen efter Anden Verdenskrig.

Vores økonomier, produktion, handel, kapital og bevægelse er vævet sammen på en helt unik måde til fordel for os alle sammen, for det har leveret højere levestandarder, sundere levevilkår, fred og fordragelighed.

Senest har Toyota udtalt, at en manglende aftale om Brexit kan koste op til 10 millioner pund om dagen i tabt produktion, fordi moderne produktion ikke kun afhænger af levering til tiden, men også levering i den rigtige rækkefølge. Og blot et par minutters længere ventetid med toldbehandling kan give kilometerlange køer.

Samtidig har jeg også fået øjnene op for den beskyttelse, jeg som borger nyder i andre lande, hvis jeg rejser. Blandt andet i forbindelse med erstatning, hvis jeg kommer til skade ved et færdselsuheld, eller via de ens regler, der sikrer mig forbrugerbeskyttelse, hvis jeg køber varer over nettet fra Tyskland eller Frankrig.

Ingen andenrangsborgere
Det mest utrolige er i virkeligheden, at alle vi europæere har de samme rettigheder. Det er ikke sådan, at en italiener behandles bedre i Tyskland end jeg som dansker. Nej, der er vitterligt ingen andenrangsborgere.

Det er netop også med det fokus, at Europa-Kommissionen lige før jul fremlagde de områder, hvor man særligt vil sikre sig mod følgevirkningerne af en hård Brexit, hvis det måtte komme dertil.

Det gælder først og fremmest om at sikre de britiske statsborgere, der bor i andre EU-lande – hvis altså Storbritannien gør det samme for de EU-borgere, der bor i landet. Dernæst at sikre luft- og vejtransport i et rimeligt omfang. Og endelig at sikre, at London kan levere visse former for finansielle tjenesteydelser til EU.

Uden medlemskab ryger flere fordele
Men alt dette er kun det mest nødvendige, og det kan ikke erstatte et fuldt medlemskab eller den aftale, der allerede er forhandlet mellem de 27 medlemslande og Storbritannien.

Den aftale ligger fast, Europa-Parlamentet er gået i gang med at ratificere den, og det er nu op til Storbritannien at få den godkendt i deres parlamentariske system. Så snart det er sket, kan man straks efter 29. marts gå i gang med at forhandle en ny aftale mellem EU og Storbritannien.

Fra det øjeblik er Storbritannien et tredjeland. Det bliver aldrig et tredjeland, som noget andet i verden, men det vil desværre miste de fordele, medlemskabet giver hver enkelt borger i EU.

Heldigvis lader det til, at danskerne ikke ønsker en tilsvarende afstemning som i Storbritannien. Alt i Europa er ikke rosenrødt, men sporene og historien giver stof til eftertanke. Derfor er debatten om, hvilket EU vi vil have også langt, langt vigtigere end en gold ja/nej-afstemning.

EU har altid plads til forbedringer, og valgkampen både her i Danmark og i hele Europe i 2019 er et godt sted at starte.

Forrige artikel Morten Løkkegaard: EU-modstanderne skader debatten om bankunionen Morten Løkkegaard: EU-modstanderne skader debatten om bankunionen Næste artikel Morten Helveg: EU-støtte skal være afhængig af klimaindsats Morten Helveg: EU-støtte skal være afhængig af klimaindsats
 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Kim Nielsen

  Det var da en ensidig propaganda for EU, og det er måske ikke underligt at forfatteren er talerør for EU
  Der er mange former for frihed og en af dem, er økonomisk frihed
  Og den eksisterer ikke når EU kan regulere et lands økonomi ved anbefalinger som Venstre har sagt skal følges.
  Det rammer vores velfærdsstat og socialesikkerhedsnet der bl.a. på grund af en superliberalistisk politik der hersker i EU.
  Uligheden har vokset i takt med denne førte økonomisk politik.
  At sige at EU har sikret fri bevægelighed på grund af jerntæppet er forsvundet, forekommer noget underligt når man tænker på den konfrontation og aggressiv politik mellem EU og Rusland - det forekommet at jerntæppet er flyttet mere mod nord end den er forsvundet.
  Der et demokratisk underskud EU- kommissionen har lovgivningskompetence og er ikke folkevalgte.
  Nogle Pro EU har argumenteret for, at EU - kommissionær skal anses som embedsmænd sammenligning holder ikke i forhold til Danmark - idet det er regeringen som har lovgivnings initiativet og ikke embedsmænd
  Påstanden om den store opbakning til EU fra danskernes side er ikke noget særtilfælde det siges også om mange andre EU lande.
  Derfor burde man forvente at de EU kritiske partier og bevægelser har vind i sejlene - tværtimod skulle man tro, at tilslutningen til dem ville falde.
  Der er partier der ønsker at komme helt ind i kernen af EU og man skulle tror at når der er en så gunstige opbagning til EU, at de forlangte at der blev afholdt folkeafstemning om at afskaffe alle retsforbeholdene.
  Det vil jo være som en gå tur i parken.
  R der er det mest Pro EU vil jo ikke afskaffe hele retsforbeholdet.
  Storbritanniens evt.udmeldelse af EU er blevet brugt i en skrækkampagne med massiv uholdbare påstande -

 • Anmeld

  Ole Gerstrøm · Økonom, Tidl. MF

  Så heldigvis breder utilfredsheden sig ...

  Vi har brug for det indre marked, men vi bliver mere og mere utilfredse med resten. Det er kugleskørt, at man kan optjene dagpengeret i Danmark efter kun én dags arbejde, hvorefter man kan tage dagpengene med ud af landet i seks måneder. Og EU-systemet er skørt, for vi får at vide igen og igen, at vedtage skøre regler ikke kan laves om. Og når ministerrådet vedtager lovgivning sker det gennem hemmelig afstemning, hvor vi ikke kan få at vide, hvem der stemte for og imod. Så heldigvis breder utilfredsheden sig. Se bare Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Østrig, Italien ... Og selv med Kommissionens deltagelse kan et flertal af lande ikke blot korrigere systemet. Det er meget besværligt og varer flere år, for alle lande skal blive enige om en traktatændring.
  Dem der skruede EU-systemet sammen skulle for EU-rigsretten. Men de fleste er døde, og rigsretten findes ikke.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Det overstatslige uhyre ødelægger samarbejdet.

  Adenauer og de Gaulle, var meget fremsynede i arbejdet med tilvejebringelsen af Elysée-traktaten i 1963. Tyskland og Frankrig forpligtede sig her til intet mindre end; så vidt muligt, at nå til enslydende standpunkter omkring samtlige vigtige økonomiske, politiske og kulturelle anliggender.

  Dét var stort tænkt og så langt man som nationalstat kan strække sig i en mellemstatslig aftale, uden at begrænse fremtidige nationale folkevalgtes ret til selvbestemmelse over egen lovgivning. For folkestyret bliver jo aldeles meningsløst, når nutidens folkevalgte er bundet af lovgivning som deres forgængere har indført og som ikke uden videre kan ændres.

  Elysée-traktaten har selvfølgelig ikke noget direkte at gøre med EF/EU konstruktionerne. Men det er vist utænkeligt, at Europas ledere, blot få år efter Adenauer og de Gaulles præstation i 1963, skulle være villige til at underkaste sig en overstatslig vilje og fraskrive sig vetoretten.

  Det har naturligvis aldrig været meningen, at EF/EU-samarbejdet skulle være overstatsligt men derimod, alene, et mellemstatsligt samarbejde. Det er på dette punkt Europas politikere har svigtet og ladet EU vokse til en uregerlig og farlig størrelse. Man har helt enkelt forrådt det nationale folkestyre.

  Man kan for Danmarks vedkommende desuden konstatere, at det slet ikke er en legal mulighed for os, at deltage i et overstatsligt samarbejde. Dette fremgår af forarbejderne til 1953-års Grundloven. Grundlovskommissionen slog her fast, i forbindelse med behandlingen af § 20 at; "der i kommissionen har været enighed om, at såfremt en suverænitetsbeføjelse, som rigsdagen tidligere har overdraget til en mellemfolkelig myndighed, ønskes taget tilbage, vil et lovforslag herom kunne vedtages efter den almindelige regel ved simpelt flertal".

  Desuden er det utænkeligt, at danskerne i 1953 - 8 år efter besættelsesmagtens kapitulation ville stemme for en grundlovsændring der gav, af alle, tyskerne ret til at bestemme om danske forhold. Danskerne stemte for grundlovsændringen men ikke for, at folket ikke længere gennem deres sammensætning af Folketinget kunne ændre i bestående lovgivning og aftaler. Vi må tilbage til det mellemstatslige samarbejde for det overstatslige er en tikkende bombe, der udløses når nationalbefolkningerne, så at sige, har fået nok.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  Dette EU parlamentsvalg handler netop om dansk exit

  og det bliver forhåbentligt det sidste EU valg
  vi som danskere skal deltage i.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  I denne klumme blev 1. og 2 WW omtalt. Fortæl lige helt klart hvordan vi undgår den stygt anmasende 3. WW

  .....
  Den Korte Avis er oftest så præcis, at de eurofiler ikke engang læser den. Hvis man ikke læser Billedbladet, ved man heller ikke, hvad der står i det blad (af nyheder).
  Her er link til radio24syv.
  https://player.fm/series/det-rde-felt/kurs-mod-sammenbrud-2">https://player.fm/series/det-rde-felt/kurs-mod-sammenbrud-2
  Det, der siges herfra, er højeste kvalitet.
  Her vil man også kunne høre, at EU, som det har udviklet sig, siden man sagde farvel til EF er katastrofalt. JA, til et effektivt EU (ellers væk med det) og uden fyrstegager og 'blyantpenge', diæter, Et EU som gerne giver fratrædelsesposter til næsten udbrændte politikere, der efter deres indsats i bl.a. Parlamentet (?), skal direkte hjem på pension. Væmmeligt, mener jeg.
  https://player.fm/series/det-rde-felt/kurs-mod-sammenbrud-2">https://player.fm/series/det-rde-felt/kurs-mod-sammenbrud-2

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  er dette link gyldig? Ellers gå selv ind på radio24syv podcasts

  https://player.fm/series/det-rde-felt/kurs-mod-sammenbrud-2

 • Anmeld

  HC Hansen

  EU har altid plads til forbedringer...

  Som en stærk tilhænger af EU, så har jeg naturligvis en lidt anden opfattelse af Stine S indlæg end hvad der hidtil er givet udtryk for. Jeg ville for så vidt ønske, at Stine S og andre danske pro-EU debattører ville skrotte den der lidt politisk korrekte vending “..at EU har altid plads til forbedringer...”, som altid sniger sig ind i snakken om EU. Ved godt, hvorfor Stine S og andre føler trang til at sige det:

  Vi skal jo nødigt blive beskyldt for at være “pladder europæere” og hvad man ellers igennem årene har fået smidt i hovedet, hvis man tillader sig at være en dyb EU tilhænger. Som om, at man har større kredibilitet, hvis man tager lidt distance til det projekt, man i øvrigt går varmt ind for. Men det er noget “pladder”. Man kan ikke gradbøje sin opbakning til EU på den måde. Folk køber det ikke, det er ikke helt ærligt og det er heller ikke nødvendigt.

  Det giver jo sig selv, at EU kan “forbedres”, ligesom Danmark kan “forbedres” - se blot Røde Kors seneste interessante udspil om, hvordan man bekæmper den stigende ensomhed i Danmark. Eller Dronningens formanende ord om vores fælles ansvar. Men det gør jo ikke, at vi i vores opbakning til vores land og vores stolthed over at være dansk ustandselig kvalificere det med en bemærkning om, at “Danmark kan forbedres”.

  Som menneske arbejder man jo også på at “forbedre” sig hele livet. Arbejdet gøres aldrig færdigt og vi dør alle “uperfekte”, mennesker som vi jo er. EU, nationalstaten, religionerne og de politiske ideologier er skabt af mennesker og er derfor tillige “forbederlige”.

  Så lad os lade være med hele tiden at være så politisk korrekte omkring vores opbakning til EU. I øvrigt er det min opfattelse, at vi i den grad har behov for at være meget klare i mælet omkring vores opbakning til EU. Vi står i en situation, hvor der er en mere og mere intens konkurrence i verden mellem forskellige visioner af, hvordan samfundet bedst indrettes. Leverer den kinesiske vision bedre resultater end den europæiske? Er Trump’s “America First”vision vejen frem? Såvel den kinesiske som den amerikanske vision handler grundlæggende om at give “den stærke mand” det sidste og afgørende ord. Putin har ingen reel vision, men er så decideret på “den stærke mand’s” hold.

  Er det, hvad vi vil i Europa? Hvis ikke - og jeg kan ikke se hvordan de europæiske lande kan se en interesse i det, for de vil blive taberne - så skal vi ses hinanden grundigt i øjnene, stå sammen, holde fast i vores grundlæggende fælles værdier. Det er det eneste sprog verden derude forstår.

  Afslutningsvis, så er det da opløftende at opbakningen til det europæiske samarbejde er størst balndt de unge. De er jo fremtiden og det er jo dem, som skal slås med de store globale udfordringer, som nationalstaten ikke individuelt vil kunne klare. Nationalstaten er en fantastisk opfindelse - for det er jo en opfindelse af mennesker - og har tjent os godt. Det vil den fortsætte med at gøre. Men det er samtidig et uomgåeligt faktum, at nationalstaten ikke blev opfundet til at klare de udfordringer, som vores børn vil stå med, når de vokser op. Den er simpelthen ikke gearet til det. Det drejer sig om klimaet, fred og sikkerhed, IT giganternes helt enorme magt over os allerede i dag, migration, grænseoverskridende kriminalitet og beskyttelsen af grundlæggende frihedsrettigheder.

  Det forstår de unge måske bedre end nogen? Jeg håber det. Og så kan man så indenfor rammerne af det europæiske samarbejde diskutere, hvilke politiske ideer bedst løser de store udfordringer - der har Stine S så ret, så ret. Lad os få den diskussion.

  Og lad os så i øvrigt være lidt mere optimistiske!! Vi har værktøjerne til at løse de problemer, vi har. Det er ikke håbløst, slet ikke. Vi har i vores generation skabt og udbygget et i historisk perspektiv helt unikt og mirakuløst projekt - det europæiske samarbejde - som vi skal overlevere til vores børn som et værktøj til at løse deres problemer. Det skal vi være stolte af.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  H.C.Hansen

  Du er med til, at risikere at generationer efter os ikke har et velfærdstat på grund af den superliberalistisk økonomisk politik EU fører, at den næste generationer for ringere muligheder for at påvirke de retsregler der regulerer deres levevilkår.
  Du risikerer, at den næste generation kan komme i en EU - hær der ved bøllebank til lande der skal lære EU - kerneværdier
  Det er i ordenen hvis man synes det er den rigtige vej at gå at være usolidarisk, udemokratisk og militirist
  Det kunne være oplysende om du som Pro EU ere ville gå hele vejen og arbejde for en føderration - hvor Danmark som selvstændig stat ophører H.C.

 • Anmeld

  HC Hansen

  Kim Nielsen

  Vi to bliver nok aldrig enige om, hvad det europæiske samarbejde er for en størrelse. Hvad du kalder “superliberalistisk økonomisk politik” vil jeg et meget langt stykke henadvejen kalde EUs “frihedsprojekt”: du ved, friheden til at købe dine varer, hvor du vil. Friheden til at arbejde, hvor du vil. Friheden til opholde dig, hvor du vil. Friheden til at studere og dygtiggøre dig, hvor du vil.

  Men det er også den frihed, der kommer af den beskyttelse, som EU giver. Stine S taler om forburgerbeskyttelse, som giver dig trygheden og dermed friheden til at købe varer fra ethvert hjørne af Europa. Beskyttelses af dine data på EU niveau giver dig større frihed i brugen af sociale medier. Reglerne om beskyttelse af badevandet rundt omkring i Europa giver dig friheden til at kaste dig i bølgerne, hvorend du er i Europa., når det grønne flag er oppe. Du kan også kalde den slags “tryghed”.

  Men der er ting, som kan “forbedres” - også i min optik. Naturligvis. Men at kalde EU superliberal, usolidarisk (med den økonomiske hjælp der gives til tilbagestående regioner i Europa er den lidt svær at forstå...ærlig talt) eller decideret militaristisk, mener jeg er at gå alt for langt.

  Men ok, det er jo den politiske diskussion, vi skal have. Hvor jeg blot ikke kan følge med er, når man med udgangspunkt i sine politiske synspunkter argumentere for, at EU skal nedlægges. Det mener jeg er decideret uansvarligt, særligt overfor vores børn, fordi vi dermed ødelægger et af de vigtigste værktøjer til at løse deres udfordringer. Det mener jeg er et enormt svigt, som de aldrig vil tilgive os - rightly so. Jeg vil have særdeles vanskeligt ved at se mine egne børn i øjnene og sige:

  Jeg er godt klar over, at verden omkring os brænder og at “nationalstaten” ikke kan løse mange af de problemer, som I nu står med. Men du skal bare være taknemmelig for, at jeg har sikret “din nationale uafhængighed”. Resten må du selv finde ud af....

  Føderalist eller ej:

  Du ved, Kim Nielsen, livet har lært mig “aldrig at sige aldrig”. Hvad jeg nu siger, vil sikkert synes en kende provokerende i dine ører og du vil let kunne bruge det som bevis på, at jeg er klar til at give nationalstaten dødsstødet.
  Men altså:

  Nationalstaten er jo ikke en gave, som er faldet ned fra himmelen ved en eller anden kosmisk eller religiøs/magisk hændelse. Den er skabt af mennesker med henblik på at skabe et fælleskab, som gav tryghed og tilbød løsninger på dagens problemer. Som jeg sagde i mit tidligere indlæg, så har nationalstaten været en ekstrem værdifuld “opfindelse”, selvom den også i sin ekstreme udgave har stået fadder til afskyelige forbrydelser mod menneskeheden.

  Men Nationalstaten har en særdeles kort historie, hvis man ser på menneskets historie som helhed. Jeg har derfor altid været af den opfattelse, at nationalstaten (som vi i dag definere den) ikke nødvendigvis er det eneste saliggørende og bestemt ikke kan gøre krav på den eneste og evige sandhed om, hvordan man bedst organisere sig mellem mennesker.

  Jeg mener, at det er vigtigt at være ydmyg generelt. Det gælder også i sine overvejelser om nationalstaten. Ligesom man skal forholde sig kritisk overfor det europæiske samarbejde, skal man også forholde sig kritisk overfor nationalstaten. Intet vare evigt, alting er altid i forandring. Hvad fungerede godt for 100 år siden, duer ikke i dag, fordi verden har forandret sig. Det eneste som er sikkert er, at intet er sikkert. Det er derfor, at jeg siger at vi må nå til den erkendelse, at nationalstaten i dag ikke er gearet til at løse nogle af de store udfordringer i verden. Udfordringer, som ikke eksisterede, da nationalstaten blev opfundet. Der skal andre ting til.

  Jeg vil gå så langt at sige, at hvis nationalstaten skal overleve, så må den udvise evnen til at tilpasse sig, justere sig selv. Ellers overlever den ikke i sidste ende.

  I den optik har nationalstaten i Europa gjort et formidabelt arbejde, udvist en fabelagtig even til at tilpasse sig de nye udfordringer. Det europæiske samarbejde er jo illustrationen af den tilpasningsevne. Det skal vi være stolte af. Det viser nationalstatens styrke, ikke dens svaghed! Hvor langt skal vi gå i den tilpasning? Det mener jeg ikke, at man kan give et meningsfyldt svar på - du vil sikkert sige, at jeg lurepasser. Men jeg mener oprigtigt, at udviklingen går så hurtigt i dag, at det er sværere end normalt at spå om fremtiden. Det centrale er, at vi udviser den samme evne til at tilpasse os en ny verdensorden, som krigsgenerationen gjorde, da det europæiske samarbejde blev lanceret.

  Men jeg er ikke “føderalist” af ideologi, hvis det er dit spørgsmål. Det giver ingen mening i mine øjne at forfølge en europæisk føderation som et mål i sig selv.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  HC Hansen

  Jeg er også stærk tilhænger af EU, men har intet imod udsagnet "EU har altid plads til forbedringer". Det giver blot udtryk for en realistisk indstilling til EU og en imødekommenhed over for EU-kritikere, selvom udsagnet er uden egentlig substans, da det er indlysende korrekt. Din sammenligning EU med Danmark er forkert. Danmark kan ikke melde sig ud af Danmark, men kan godt i teorien melde sig af EU.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  H.C Hansen

  Kære H.C.Hansen

  Du har ret i at vi aldrig bliver enig.
  Men du svarede reelt set ikke på mine spørgsmål.
  Den ultra liberalistisk økonomi som bliver ført i EU er med til at øge ulighederne mellem medlemslandene og for borgerne i de enkelte lande.
  Jeg har nok lidt på fornemmelsen borgerne ikke ville opgive velfærdsstaten til fordel for forbrugerretlige regler.
  Jeg ser EU som en videreførsel af det tredje rige hvor borgernes demokratiske indflydelse på de retsregler der regulerer deres levevilkår, er minimeret meget kraftigt

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Kim Nielsen

  Vedrørende EU's social dimension er der plads rigtig mange forbedringer.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Jesper Lund

  Det hjælper ikke ret meget når EU fører den mest rabiate liberale økonomisk politik, der undergraver vores velfærdstat
  Det var EU der anbefalede forringelse af efterløn, fleksjobsordningen og besparelserne på udgifterne til førtidspension
  Der er en fundamental mangel på demokrati at mange mennesker i Europa med rette føler, at de er sat uden for indflydelse

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Kim Nielsen

  Jeg hører selv til dem, der er blevet ramt af både dagpenge- og efterlønsreformen, Jeg er nu "efterlønner". Sølle 5000,- får jeg netto udbetalt. En bar røv at trutte i.

  Jeg giver dog danske politikere skylden for disse reformer. Ikke EU.

  Claus Hjort Frederiksens "EU's konvergenskrav"-begrundelse for reformer var jo fup .

 • Anmeld

  HC Hansen

  Jesper Lund

  Min pointe med “forbedringer” er netop, at det er indlysende. Der er derfor ingen grund til at sige det medmindre man altså hrlt konkret går ind og identificerer de mulige forbedringer.

  Det gør ikke min indstilling til EU mindre realistisk ikke at sige, hvad der for enhver er indlysende. Og det ved Stine S og andre jo godt.

  Så, hvorfor bliver det så sagt? Bliver det sagt, fordi det - som du selv siger - viser imødekommenhed overfor “EU kritikere”? Måske, men det gør jo ikke indtryk på dem, så der har jeg svært ved at se formålet.

  Det gør derimod indtryk på alle dem, som enten er neutrale eller overvejende positive overfor EU, fordi det jo efterlader en med et indtryk af, at “alt ikke er helt som det skal være”. Uden at man i øvrigt sætter fingeren på, hvad det er. Det er man så overladt til selv at finde ud af. Det er da noget underligt diffust noget...

  Jeg tror, at det bliver sagt, fordi det i Danmark ikke er populært at markere en stærk pro-EU holdning, selvom man har den. Så bliver man med det samme sammenlignet med Uffe Elleman og hans EU sokker - og det er jo “latterligt”. Men det er bestemt ikke latterligt og man skal undertiden have modet til at stå frem med sin stærke pro EU holdning. Og den tid er nu, fordi vi er så meget under pres. EU kritikerne holder sig jo ikke tilbage, vel? Man gør folk en bjørnetjeneste ved ikke at gøre det.

  Jeg tror, at du misforstår mit indlæg omkring Danmark/EU. Du har naturligvis ret i, at DK kan melde sig ud af EU, men ikke ud af sig selv. Men ligesom EU kan forsvinde, så kan Danmark ophøre med at eksistere som en “nationalstat”. Der er jo ingen garanti for, at nationalstaten Danmark lever i al evighed. Det ville være særdeles hovmodigt at påstå. Jeg siger ikke, at det er god ting. Men jeg sætter et grundlæggende spm.tegn ved antagelsen om, at den “nationalstat”, vi har i dag, er et bæredygtigt svar på alle udfordringer i en udefinerbar fremtid. Det er den ikke - allerede i dag knirker det gevaldigt på den konto. Det er vigtigt at erkende. Og jeg er relativt overbevist om, at hvis nationalstaten skal overleve i en eller anden form, så skal den udvise en særdeles stor tilpasningsevne og rettidig omhu.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Jesper Lund

  Stadig væk den økonomisk politik der føres i EU
  Jeg er ked af, at du ikke er særlig oplyst
  Både dagbladet Arbejderen, FTF, Politikken , Foketingets Europa udvalg og EU Tidende har nævnt anbefalingerne fra EU.
  Claus Hjort Frederiksen havde ret
  Det er trist at høre at du efter et arbejdsliv kun får 5000 kr. om måneden at leve for.
  Siden 1992 er der gradvist sket besparelser og forringelser for de ledige og indførelse af tvangsaktivering det passer tidsmæssigt med indførelsen af ØMUen

 • Anmeld

  HC Hansen

  Kim Nielsen

  Jeg har svaret på det spørgsmål, du stillede mig vedr. føderalisme. Jeg har brugt endog mange ord på det. Så jeg finder din benærkning herom, hvis ikke decideret stødende, så ihvertfald urimelig.

  Jeg er klar over, at du foretrækker et “ja/nej” svar. Men sådan er verden ikke skruet sammen. Og det ved du jo godt.

  Jeg kunne stille dig et lignende, manipulerende spørgsmål:

  Går du ind for nationalstatens bevarelse, hvis den ikke er i stand til at løse vores eksistentielle problemer?

  Du vil ikke svare på det spm med et “ja/nej”, fordi du vil finde det urimeligt stillet op.

  Dit spm er tilsvarende urimeligt.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Kim Nielsen

  Hvad sker der hvis Danmark ikke følger "anbefalingerne fra EU"?

  Hvilke anbefalinger kommer Danmarks egne økonomiske vismænd med?

  Hvorledes vurderes dansk økonomi af OECD?

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Kim Nielsen, du glemmer mange andre gode sider ved EU

  - Naturbeskyttelse:
  "EU har med Natura 2000 netværket sikret vores naturrigdomme og vi tør slet ikke tænke på, hvordan det havde set ud uden" siger Bo Håkansson, biolog og seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

  - EU's kamp mod internationales firmaers skatteunddragelser og andre ufine metoder.

  - Persondataforordningen) er en EU-forordning, som har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i EU.

  - Styrkelse af de menneskerettigheder, som Europarådets medlemslande har tiltrådt, ved at gøre dem til en del af EU traktaten.

  Osv...

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Jesper Lund

  Danmark er ikke med i den 3 fase af Ømuen, men har ved at tilslutte sig finanspakken forpligtede sig til at harmoniser medlemslandenes økonomisk poltik.
  Det betyder at EU - kommissionen skal have fx Danmarks finanslovsforslag til gennemsyn og kommer med anbefalinger
  Danmark kan ikke få en økonomisk sanktion ved ikke at følge anbefalingen, men Danmark har tilkendegivet at man vil følge anbefalingerne
  På arbejderens hjemmeside kan du læse professor Jesper Jensen.
  Mange gange ligger vismændenes anbefalinger til økonomien tæt op ad regeringens
  OECD s anbefalinger til dansk økonomi må du gå på deres hjemmeside for at finde ud af

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Jesper Lund

  Jeg har svært ved, at se det du nævner retter op på at vores velfærdsstat og demokrati undergraves

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  H.C.,Hansen

  Du svarede korrekt på fødernation, men undlod at svare om den samme aldersgruppe ville ofre velfærdsstaten og demokratiet.
  Når de unge opdager det ikke er alle der er heldig at få fodfæste på arbejdsmarkedet med gode løn - og ansættelsesvilkår og de mærker uligheden på deres krop, samt kommer til anerkendelse at de ikke via demokratiet kan flytte noget, at de så stadig ville være meget pro EU

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Kim Nielsen

  Du skriver, at Danmark har tilkendegivet at man vil følge EU's anbefalingerne. Denne tilkendegivelse er en dansk politisk beslutning. Både den tidligere "røde" regering og nuværende borgerlige har talt/taler om den "nødvendige" politik. Men der findes ikke en "nødvendig" politik. Det er et politisk valg hvordan samfundskagen skal fordeles.

  Alle økonomiske "vismænd" fremsætter højredrejet anbefalinger. Det gælder både vores hjemmelige, fra EU og fra OECD.

  En udfordring er imidlertid, hvis Danmark vælger at forbedre deres velfærdssystem og disse forbedringer kommer borgere fra EU lande til gode fra 1. dag ved ophold i Danmark.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Jesper Lund

  Det er en forskel mellem at følge anbefalingerne fra EU og kalde sin politik for nødvendighed.
  Det er stadig den yderste liberalistiske politik der er problemet.
  Du burde læse på arbejderen Jæsper Jensen

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  @ Kim Nielsen og Jesper Lund

  Hvorfor udveksler I egentlig ikke mailadresser eller bruger Messenger?
  Det ville være alle til gavn
  ...mener jeg

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Alle danskere.

  Jeg tror nok at man skal passe lidt på med udtalelser om at danskerne går ind for fortsat medlemskab af EU. Jeg tror nok at det ville være mere retvisende at sige at et flertal går ind for EU, men samtidig lægger afstand til tanken om Europas Forenede Stater.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Poul B

  Du kan da bare springe vores kommentarer over. Det gør jeg da tit med dine.

 • Anmeld

  HC Hansen

  Allan Gorm Larsen

  Det tror jeg, at du har ret i. Hvis du spørger danskerne, om de går ind for “Europas Forenede Stater”, vil et flertal nok sige nej.

  Men det er jo ikke et relevant spørgsmål at stille....fordi, som du selv egentlig siger, så er EU ikke “Europas Forenede Stater”. Det er det ikke, sålænge der ikke er en fælles skattepolitik med ret til at opkræve skatter, en fælles hær og en direkte valgt regering/Præsident. Og det har EU jo ikke. Så igen, det er ikke relevant.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Poul B

  Hvad du mener er så godt som ingen mener.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  H.C Hansen

  Der er foreslag fra Frankrig og Tyskland om Europæiske hær, EU har indflydelse på noget af dansk skatte- og afgiftslovgivning.
  Der er forslag om direkte valg af kommissionsformand
  Så det er ikke så virkelig fjernt at snakke om et forenede Europa

 • Anmeld

  HC Hansen

  Kim Nielsen

  Det ved du udmærket godt er en yderst manipulerende fremstilling af, hvad EU har kompetence til.

  Vi kan være uenige om meget, men vi skal holde hos til sandheden/fakta.

  Et forslag er ikke lov og kan fremlægges af hvemsomhelst.

  I øvrigt er det forslag om en “Europæisk hær” af en helt anden natur end du prætenderer.

  Der er ingen selvstændig skatteopkrævende kompetence i EU.

  Det er ingen direkte valgt EU regering. At sige noget andet er ukorrekt. Men nu stiller du ikke kun spmtegn ved det, men gør et “forslag” om at forbedre det “demokratiske underskud” til et problem. Det ironiske ved det er jo, det “demokratiske underskud” jo har været din gentagne kritik af EU. Men forslag til at løse det problem er nu også et problem i dine øjne??

  Det er netop problemet. Kritikken kan ikke løses, fordi løsningen er du også imod. Hvorfor siger du det ikke bare uden omsvøb - du vil ud af EU, nedlægge EU. “Demokratisk” eller ej.

  Well, go’nat gents - debatten vil nu løbe af sporet...ville ønske andre ville komme ind med interessante indlæg.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Statsdannelse.

  Jeg ved godt at der findes nogle, som har USA som forbillede for EU, men grunden til at EU ALDRIG kan blive en stat er den, at Europa består af en række selvstændige lande, som har hver sin historie, dvs. et kontinent som strækker sig langt ind i Rusland.
  USA derimod er et land, som består af europæiske nybyggere, som indvandrede i 1700 tallet. USAs historie ligger i den oprindelige befolkning som er indianere, som blev fortrængt i reservater og det gælder den dag i dag, så derfor kan Europa ikke sammenlignes med USA. EU er for resten ikke Europa, men en politisk konstruktion, som kun indbefatter en del af kontinentet.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  H.C Hansen

  Du har ret i et forslag ikke er en lov men når de to mest indflydelseslande ønsker en EU _ hær, er der en stor sandsynlighed det bliver til noget.

  Jeg har må holde til de udsagn der kommer fra EU - kommissions formand, at EU skal konkurrere med andre stor magter, bl.a, udbrede EU s kerne værdier - og det kan ske ved militær magt.

  At EU ikke har indvirkning på dansk skatte og afgiftningslovgivning, som du påstår, vidner ikke om en stor kundskab på det område.

  Feks.har Danmark måtte ændre skattelovgivningen om pension på grund af den efter EU s opfattelse var i strid med princippet om kapitalens frie bevægelighed

 • Anmeld

  Tobias Egede

  At tjene eller at herske ?

  Det lader til at førende EU politikere i dag har tilranet sig æren for fred i europa siden 2 verdenskrig, og lader forstå at uden EU ingen fred i fremtiden.
  Det lader til at førende EU politikere i dag, tillader sig at prege alle fingre mod UK for balladen om BREXIT, og på ingen måde stiller sig selv spørgsmålet hvilket ansvar EU har for at et at Europas vigtigste lande og EU´s vigtigste medlemmer har vist så stor utilfredshed med "fællesskabet" at de har valgt at forlade det.
  Det lader til at førende EU politikere i dag prediker "EIN REICH" som Hitler og Caesar tidligere også har gjort. Begge fejlede af flere forskellige årsager, men den vel nok mest basale er at der ganske simpelt er alt for store kulturelle forskelle, til at bliver hersket fra et sted. One size does not fit all!
  Alt i alt lader det til at førende EU politikere i dag ser deres rolle som hersker, og ikke tjenere for et fællesskab.

  Enhver der evner at anskue de faktiske historiske begivenheder, og daværende intentioner bag datidens politiske handlinger, må konstatere at filmen er knækket for de politikere der i dag sidder i EU og bilder sig ind at deres ambitioner er de samme som var da EF blev dannet.

  Det er korrekt at samhandel, styrker landenes økonomier, og det var vel også det der delvist var grundtanken da Frankrig og Tyskland lavede deres kulunion, som var startskuddet til et senere bredere samhandels fællesskab under betegnelsen EF (det tog dog lang tid før Franskmændende syntes det var en god idé også at tage UK med, da det ikke nødvendigvis var i Frankrigs interesse)

  Hvorom alting er - var der tale om et FÆLLESSKAB der handlede om forretning mellem stater, intet andet. Det var en klub, hvor man fandt basis for hvordan man kunne handle sammen, til alle partes bedste.

  Siden har den klub udviklet sig til en svulst, der lever sit eget liv, og har nu vokset sig så stor, at den begynder at overtage styringen af de organer der føder den. Det er helt galt, og det er tid til at der sættes en bremse i!

  Får det til at fortsætte, vil jeg mene at der er tale om det største historiske statskup uden at der er løsnet et eneste skud.....forhåbentligt!

 • Anmeld

  Inger Pedersen · THANKS TO BABA EGBE

  ingerpedersen1964@gmail.com

  Hej, jeg hedder "Inger Pedersen" Jeg er fra Danmark. Jeg var gift i 9 år med Oscar. Ting begyndte at blive grimt, og vi havde kampe og argumenter næsten hver gang på grund af min manglende evne til at føde ham et barn. Min mand pludselig begyndte at sove ude og give forskellige undskyldninger for, hvorfor han ikke kan komme hjem. Han begyndte at have anliggender med andre kvinder uden for at overveje, hvordan jeg vil have det.

  Hele min verden blev knust, og det ser ud til, at jeg mistede den eneste person, jeg nogensinde virkelig har elsket. Oscar var min bedste ven, min soulmate, min Superhelt og min hjerteslag, men han ser ikke længere noget godt i mig. Det blev værre på et tidspunkt, at han anmodede om skilsmisse ... Jeg prøvede mit bedste for at få ham til at skifte mening og blive hos mig, men al indsats var nytteløs. Jeg bønfaldt og prøvede alt, men stadig, intet virkede.

  Gennembruddet kom, da nogen introducerede mig for denne vidunderlige, store stavebeslag, der til sidst hjalp mig med ... Jeg har aldrig været tilhænger af ting som dette, men besluttede bare at prøve modvilligt, fordi jeg var desperat og havde intet valg ... Han holdt specielle bønner og brugte rødder og urter ... Inden for 2 dage ringede han til mig og var ked af alt det følelsesmæssige traume, han havde forårsaget mig, han flyttede tilbage til huset, og vi fortsætter med at leve lykkeligt. hvad et vidunderligt mirakel Baba Egbe gjorde for mig og min familie. Den gode nyhed er Oscar, og jeg er nu tilbage sammen og lever lykkeligt, og vi er blevet velsignet med tre børn, to drenge og en dejlig pige efter 9 år med barnløshed. Han hjalp mig også med at løse mit gigtproblem, som jeg har beskæftiget mig med i årevis

  Jeg har introduceret ham for en masse par med problemer overalt i verden, og de har haft gode nyheder ... Jeg er overbevist om, at nogen derude har brug for hans hjælp. For hurtig hjælp af enhver art, kontakt Baba Egbe nu via hans e-mail: babaegbetemple@gmail.com eller WhatsApp ham på +2347013499818