Morten Helveg: Støjberg, Orban og de usolidariske højreradikale har vundet

DEBAT: De lande, som har nægtet at modtage flygtninge og bære et solidarisk ansvar i EU, slipper af krogen med Støjbergs og Østrigs nye asyludspil. Det truer EU's eksistens, skriver Morten Helveg Petersen (R).

Af Morten Helveg Petersen (R)
Medlem af Europa-Parlamentet

Læg godt mærke til denne sætning: "EU-landene skal udvise solidaritet, men må selv bestemme hvordan".

Den stammer fra det visionspapir om en ny europæisk asylpolitik, som Inger Støjberg og den østrigske indenrigsminister, Herbert Kickl, præsenterede i torsdags.

Officielt hedder det sig, at det kun er et udkast til en ny retning i europæisk asylpolitik. Men indholdet i papiret er ingenlunde grebet ud af den blå luft.

Det er nemlig et meget loyalt viderebryg over de toner og takter, som de europæiske stats- og regeringschefer har vendt og drejet på især de seneste to topmøder på hver sin side af sommerferien.

Usolidariske højreradikale har vundet
Selv Merkel og Macron har talt – om end ikke varmt så i hvert fald talt med – om, at den solidariske fællesfordelingstanke af flygtninge til Europa er passé.

De seneste tre år er de central- og østeuropæiske (især Visegradlandene) blevet udskammet som fremmedfjendske, som højreradikale, som usolidariske. Og snart sagt det, der er værre. Fordi Orban og hans kolleger ikke har villet acceptere at løfte deres del af en fælleseuropæisk fordeling af asylanter.

Nu har de vundet. Beskeden er ikke til at tage fejl af: De lande, som har nægtet at modtage flygtninge og bære et solidarisk ansvar med unionens sydligste, i særdeleshed Grækenland og Italien, ja, de slipper nu af krogen. Og det har ingen konsekvenser.

Fremover kan andre lande sige fra og betale sig fra problemerne, eller hvad man nu end finder betimeligt at bidrage med. Det kan være noget personale til Frontex, et overvågningsskib eller noget tredje. Listen er selvsagt ikke uudtømmelig.

Jeg er som udgangspunkt imod tvang. Men når man løser medlemskab til en klub, hvad enten det er den lokale fodboldklub eller den Europæiske Union, så er der nogle spilleregler, som gælder. Og de er ens for alle.

Nybrud: Ingen konsekvens for at gå imod EU
Man er medlem, fordi man vil fællesskabet, fordi fællesskabet er i ens egen interesse. Der er ingen tvang. Men det kan også betyde, at man indimellem må tage nogle sure tjanser. At man indimellem må sluge en skovsnegl for nu at knytte an til Mette Frederiksens Zappa-reference på S-kongressen i september.

Men man står det igennem. Fordi der i hele træskolængder er flere fordele end ulemper ved at være en del af klubben.

Det er den grundfilosofi, som har tegnet hele udviklingen af den Europæiske Union lige siden starten. Det er årsagen til, at vi i Danmark overhovedet meldte os per 1. januar 1973.

Støjbergs og Kickls papir er fremdeles et nybrud i nyere europæisk historie. Det viser nemlig sort på hvidt, at står det til Støjberg og Østrigs indenrigsminister med den blakkede fortid, kan man stille sig uden for og ignorere sine partnere.

Lade andre løse fælles udfordringer og glemme alt om medansvar, om humanisme, om konventioner. Risikofrit. Uden konsekvens. Fordi man selv må definere, hvordan man er solidarisk.

Ja, det vil sige, at konsekvens har det fået. Dels har vi fået syn for, at man ikke får nogen straf eller bliver mødt med sanktioner fra det runde bord i Bruxelles, når man siger nej til at løfte i flok. Man får ovenikøbet ret. Orban og hans bedste venner i Dansk Folkeparti må have svært ved at få armene ned.

Statsledere skal levere permanente løsninger
Jeg vil på ingen måde forsvare det såkaldte Dublin-asylsystem, som slet ikke var stærkt nok til at håndtere flygtninge- og migrantstrømmene i 2015.

Jeg mener heller ikke, at de europæiske stats- og regeringschefer kan blive ved med – på tredje år – at sidde lårene af hinanden uden at komme med løsningsorienterede og permanente svar på flygtninge- og migrantsituationen.

Der skal ske noget. Så vi kan hjælpe de mennesker, som har beskyttelsesbehov, ordentligt og reelt. Og så vi kan hjælpe de økonomiske migranter, som ikke har en fremtid i Europa med en udsigt til langt bedre liv, end de havde, før de påbegyndte deres vandring mod vores kontinent.

På disse punkter tror jeg egentlig ikke, der findes speciel stor politisk uenighed på en skala fra liste A-Å.

Jeg er langt mere optaget af unionens fremtid.

Skal EU også acceptere anti-demokratiske tendenser?
I min bog er det udtryk for en politisk krise af dimensioner, når medlemslande frit kan vende fællesskabet ryggen og stadig høste alle frugterne af det europæiske samarbejde. For hvad bliver det næste? Hvad med Orbans og hans polske venners respektive knægtelser af både demokrati og retsstat?

Skal vi også stiltiende acceptere, at deres befolkninger bliver trådt under fode? Hvis Orban og co. begynder at argumentere med, at de har demokrati, men "selv må bestemme hvordan", så lider selve grundlaget for den Europæiske Union skibbrud.

Og det vil være den sikre vej til Unionens opløsning. Det vil gøre uoprettelig skade på Danmark.

Forrige artikel Messerschmidt: EU hverken kan eller vil forsvare europæerne Messerschmidt: EU hverken kan eller vil forsvare europæerne Næste artikel Dansk Metal: EU-skeptikere bør lære af synkende Brexit-skude Dansk Metal: EU-skeptikere bør lære af synkende Brexit-skude
 • Anmeld

  Jesper Lund

  Støjbergs og Østrigs asyludspil bliver ikke til noget

  Jeg er ret sikker på at flertallet af EU-medlemslandene ikke vil acceptere at medlemslandene selv må bestemme på hvilken måde de vil udvise solidaritet. Ingen for mulighed for "fribillet".

 • Anmeld

  Mogens Bertelsen · Pensionist

  Rettelse

  Vi meldte os IKKE ind i den EUROPÆISKE UNION, i men i EF, som var noget andet, end den UNION, vi har i dag. Enig, KLUBBENS regler skal overholdes, men hvis et flertal er uenige,
  så skal man vel ændre dem.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  KLUBBENS regler er gennem årene bliver ændret med traktatændringerne.

  Mogens Bertelsen
  Lissabontraktaten er vist den seneste af EU's traktatændring. Jeg ved ikke om Danmark og Østrig ønsker en traktatændring for at få deres asyludspil gennemført.

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Forhv. IT direktør

  Ikke mere Morten Helweg

  Fordelen ved EU er alene det indre marked.

  Alt andet er kun for Morten Helweg typer.
  30.000 franskmænd mv. flytter papir i Brussel og Strasbourg. Vi kunne snildt klare os med en tredjedel.

  Desværre mister politikerne ofte al EU skepsis, når man kommer i folketinget eller i regering.

  Det bedste eksempel er Anders Samuelsen, der var uuuuuh så kritisk op til retsforbeholdsvalget, men herefter er banket på plads af Lars Løkkes EU begejstring.
  Hold da fast nogle kovendinger den mand og hans parti kan tage.

  Det er jo ikke for Danmarks skyld at politikerne er glad for EU. Det er for at de kan få fede retræte jobs i Brussel med 33.000 kr. skattefrit til blyanspidsere per måned. Næsten 400.000 (fire hundrede tusinde) skattefrit plus en ret god hyre.

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Danmarks forbehold

  Det er åbenbart helt forbigået Morten Helveg Petersens opmærksomhed, at Danmark har et retlig forbehold, som tilmed blev bekræftet af vælgerne ved en folkeafstemning i 2015. Dette forbehold betyder, at vi ikke er underlagt EU, når det gælder modtagelse af såkaldte "flygtninge", altså migranter.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Retsforbeholdet må have forbigået Støjbergs opmærksomhed

  Ib Christensen
  Det er da underligt at Støjberg er med at lave et asyludspil, når Danmark slet ikke er med i EU's asylsystem. Hun er så med til at lave et foreslag til et nyt asylsystem for EU, som hun mener skal gælde for alle EU lande pånær Danmark.

 • Anmeld

  Bent Pedersen · Lektor

  EU`s eksistens ?

  Det der truer EU`s eksistens er typer som Morten Helveg. Hver gang han begår en kronik/udtalelse styrker det EU aversionen hos ganske almindelige borgere, men det er måske i grunden heller ikke så galt.

 • Anmeld

  Bjarne Binee Jørgensen · Pensionist

  Morten Helvegs radigale tvangstanker.

  Hvor ville det være vidunderligt for Danmark hvis Morten Helveg for en gangs skyld havde ret. At Støjberg, Orban og de usolidariske højreradikale skulle have vundet er simpelthen alt for godt til at være sandt.
  Morten Helweg hat endnu engang taget fejl.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Noget forfærdeligt borgerligt vrøvl fra de Radikale. Som altid. Eneste interesse er løndumpere og velfærdsforringere i hobetal!

  Socialdemokratiets stramme indvandringspolitik må straks indføres. Vi har ikke råd og plads til den lempelige form af DF- og de andre borgerlige mere.

  VKO mere end fordoblet indvandrerantallet under VKO, end under Nyrup tiden. DF støttet den.

  Den nuværende blå har alle tiders indvandrerrekord-med DF støtte.

  R regering med Thorning som "Official" leder fortsatte samme. . Og pga. af de blå i jeres R, som bestemte alt i den forfærdelige blå regering.

  Skandinavien er endestation og drømmen for et utal af indvandrer i sydeuropa. De bliver ikke der.

  Vi kan ikke tage flere. UK med 70 millioner, tog 5.000 migranter af uintergrerbare religiøse ekstremister, når DK tog 30.000. Som bliver til 100.000 når familiesammenførelserne er færdige.

  R ønsker at ødelægge DK. Of få indført en muslimsk majoritetskultur. All FN flygtninge er så godt som muslimer.

  VI VIL IKKE HAVE FLERE AF DEM!

  Stem på S ved næste valg!

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Stor opbakning til EU's nuværende værdigrundlag

  I EU er der heldigvis stor opbakning til EU's nuværende værdigrundlag, der lægger vægt på demokrati og menneskerettigheder. Det ses bl.a. på det store flertal i EU-Parlamentet til at ville indlede en artikel 7-sag mod Ungarn. Man kan håbe på, at man truer Ungarn med at fratage dem støttekroner, hvis ikke de overholder de demokratiske spilleregler. når det nye syv-årige budget for Europa snart skal forhandles på plads. Dette pressionsmiddel kunne også anvendes overfor andre EU-medlemslande, som fører en politik, der fjerner sig fra EU's værdigrundlag.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  De forhastede EU udvidelser efter murens fald var en stor fejltagelser

  Det viser sig nu at del af de tidligere østlande, som søgte om EU medlemsskab efter murens fald, ikke burde have fået medlemsskabet, da de ikke længere efterlever EU's værdigrundlag. Hvis de i dag skulle søge om medlemsskab ville de ikke få det.

  Det er måske tildelingen af EU medlemsskab til de tidligere østlande, der har fået Storbritannien til at melde sig ud af EU pga. af tilstrømningen østeuropæere til Storbritannien, som EU medlemsskaberne har givet mulighed for.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger

  Er pt SÅ flov over at være dansker.

  Er som dansker både moralsk og etisk SÅ flov over, at vores folkestyre har sendt en minister til internationale forhandlinger....en minister, der på hjemmebane, for at nå sine personlige mål, med rabiate og nedgørende udtalelser og handlinger i min optik har tilsidesat sit ministeransvar og helt grundlæggende har gjort sit for at tilsidesætte både Grundloven og menneskerettighederne i relation til vores herboende og tilkommende udenlandske beboere i Danmark.
  ....
  Selv om Danmark har sine forbehold i EU, så er det dybt beskæmmende, at vi pt ved at lade os repræsentere på den måde ødelægger vores eget gode navn og rygte ved bla også at nægte at tage imod kvoteflygtninge. Mennesker i tydelig nød.
  Det er i min optik helt under lavmålet.
  Man kan ikke påberåbe sig et medlemsskabs rettigheder i en klub eller et fællesskab medmindre man er solidarisk overfor de samværsregler og de målsætninger, klubben og fællesskabet har.
  ....
  Mon vi ikke alle kender klubmedlemmer, der ustandseligt og med alle midler forsøger at ændre forretningsordenen hver gang, den ikke passer ind i vedkommendes egne små cirkler? Er det den slags klubmedlemmer, man sender afsted, når man skal forhandle med andre klubber om bedre indsatser og samarbejde?
  Helt ærligt.....!

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger

  Til Morten Helveg

  Du spørger (citat):"Skal EU også acceptere anti-demokratiske tendenser?"
  ....
  NEJ. Selvfølgelig skal vi ikke acceptere antidemokratiske tendenser hverken indenfor Slotsholmens mure, i Danmark eller i det fællesskab, EU, som vi har meldt os ind i og hvor vi som medlemmer har et ansvar for, at tingene fungerer på demokratisk og ordentlig vis.
  Vi har alle, store som små, et medansvar for tingenes tilstand..

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  EU og migranter.

  Hvorfor i alverden skal vi alle lide den tort at blive TVUNGET til at tage i mod migranterne, bare fordi nogle fjolser nede i Bruxelles ikke kan finde ud af at beskytte EUs ydre grænser i mod invasionen sydfra?. Orban m.fl. har vist vejen. Gid dog Danmark ville vise samme mod, tør Løkke det, næppe!.

 • Anmeld

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  Et stort nej! til sharia lov med stening og nakkeskydning

  Kære: ,Morten Helveg, politisk-korrekte og andet godtfolk.
  Begået ikke en uoprettelig fejl som ødelækker vores gode velfærd og demokrati.

  Jeg forstår ikke hvordan nogen kan få sig selv til at prøve at
  tvinge nogen lande til at importere.
  Folk der går ind for sharia lov med stening og nakkeskydning

  EU har begået en uoprettelig fejl som ødelækker vores gode velfærd og demokrati. ved at fjerne vores inder landegrænser og ikke samtidig sørge for at EU ydre grænser fungeret.
  Som har bevirket en massiv indvandring fra Mellemøsten med stort set kun muslimer.
  og
  jeg syntes med al respekt ikke, når sandheden skal frem, at de flygtninge vi modtage og har modtaget.

  På nogen måde, ligner eller agere som reelle Flygtninge.
  Der er noget galt.

 • Anmeld

  Mogens Bertelsen · Pensionist

  Max tranebær.

  Helt enig !!!

 • Anmeld

  E. Kristiansen

  Max Tranebæk

  Også helt enig!!!

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Ingen gentagelse af Évian-flygtningekonferencens fiasko

  Max Tranebæk
  32 nationer, bl.a. Danmark, deltog i 1938 i Évian-flygtningekonferencen, som drejede sig om hvorledes nationerne kunne hjælpe jøder, som flygtede fra Nazityskland. Konferencen blev en fiasko. Ingen lande ville modtage de flygtende jøder. Sikkert med de samme begrundelser, som du og dine ligesindede i dag anvender som begrundelser for ikke at modtage nutidens flygtninge. 6 millioner jøder døde på uhyrlig vis i KZ-lejr. Mange ville sikkert været blevet reddet, hvis de 32 nationer var blevet enige om at modtage de flygtende jøder.

 • Anmeld

  Max Tranebæk · Flymekaniker

  Sælg ikke vores gode velfærd og demokrati.  Kære Jesper Lund

  Jeg ville sådan ønske at du ville se virkeligheden.

  Se venligst denne vidio
  https://youtu.be/JjCongvn9-w

  Jeg vil gerne vide hvorfor denne mand ikke ret til vores tryghed og beskyttelse.

  Min kone har været udsat for noget linende 7. marts 2017 Ca. Kl. 19:45 På Østerbro station.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "Morten Helveg: Støjberg, Orban og de usolidariske højreradikale har vundet"

  Det radikale venstre har vundet. Fri indvandring mv.

  Etniske Danskere er frasorteret da for dyre for top 1% radikale-borgerlige. Både i uddannelse, job mv.

  De Radikale får alle jødiske-muslimske-indvandrerstemmer?

  Fortæller hvorfor årtiet undergraver etniske Danskere. Som eneste interesse. Som købt af top 1%. De ønsker uafbrudt flere løndumpere også. Som velfærdsfofringere. Hader alle ægtedanskere. Ser kun mammon..

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Fortæller hvorfor årtiet undergraver etniske Danskere. Som eneste interesse

  Var Radikale venstre naturligvis..Et landsforræderisk parti, baseret på.udenlandske interesser som DF. ( Der dog Russiske!)..Et alen virkeligt?.
  .