Jeppe Kofod: Et socialdemokratisk EU er både nyt og nødvendigt

DEBAT: EU har ikke gjort nok for at beskytte arbejdstagerne mod løndumping og unfair konkurrence. Derfor har vi brug for en social protokol i EU, så samarbejdet bliver et værn om gode arbejdspladser og -forhold. 

Af Jeppe Kofod (S)
Gruppeformand, Europa-Parlamentet

578.000 danske arbejdspladser er knyttet til EU’s indre marked. En helt almindelig LO-familie har årligt 65.000 kr. mere mellem hænderne end de ville have, hvis EU’s indre marked ikke fandtes.

EU-samarbejdet er beviseligt et gode for Danmark og for danskerne. Ja, det er faktisk en afgørende grundsten for finansieringen af vores velfærdssystem.

Men intet er som bekendt så godt, at det ikke er skidt for noget. Det gælder i høj grad også EU-samarbejdet.

Særligt på to helt afgørende områder, har dagens europæiske samarbejde ikke gjort nok. På begge områder har man ladet det frie marked og den rå konkurrence få for frit spil.

Det gælder beskyttelse af arbejdstagerne mod løndumping og unfair konkurrence, og det gælder i kampen mod international skatteunddragelse. På begge punkter er der brug for helt konkrete forandringer både i og af EU.

EU-institutioner må laves om
International skattefusk koster hvert år Europas statskasser hvad der svarer til 15.000 kr. i tabt skatteindtægt for hver evig eneste borger.

Prøv at forestille dig en folkeskole, vi kunne tilbyde vores børn, hvis der var 15.000 kr. mere til hver elev.

Samtidig er Europas lande fanget i et tilsyneladende uendeligt ræs mod bunden på selskabsskatten. Her er det tydeligt, at national enegang ikke kan løse problemet. Tværtimod vil det kun gøre et i forvejen alvorligt problem værre.

For det er netop den jungle af 28 forskellige sæt nationale skatteregler, undtagelser, fradrag og smuthuller, der gør det muligt for smarte skatterådgivere at kanalisere multinationale virksomheders og ultrarige privatpersoners formuer ud af eksempelvis Danmark og over i skattely.

Her har vi brug for et nyt europæisk “skatte-Europol”. Hvor de europæiske landes skattemyndigheder kan samarbejde om at bekæmpe international skatteunddragelse. Hvor man kan koordinere indsatsen, og hvor man kan hjælpe hinanden med at sikre, at nye nationale regler ikke åbner smuthuller eller stjæler skatteindtægter fra andre EU-lande.

Herudover har vi akut brug for en fælles bund under selskabsskatten i Europa. Alene fra 1997-2017 er den gennemsnitlige selskabsskat i de 28 EU-lande faldet fra 35,2 procent i til 21,9 procent.

Det er resultatet af fri, uhæmmet og skadelig konkurrence på selskabsskatten.

En traktat der beskytter mennesker – ikke marked
Når slagteriarbejdere bliver afskediget i Danmark på grund af unfair konkurrence fra udlandet, så har markedet fået for frit spil.

Når danske velfærdsydelser bliver brugt til at lave løndumping og social dumping, så bliver både vores velfærdssystem og alle de almindelige lønmodtagere, der finansierer det via skatten, udnyttet på det groveste.

Det skal der gøres op med.

Derfor har vi brug for en social protokol i EU, så vi med rod i EU-traktaten kan sikre, at vores samarbejde bliver et værn om de gode arbejdspladser, hvor lønnen er til at leve af, og arbejdsforholdene er til at leve med.

Her har det blå flertal i EU alt for længe kunnet tilsidesætte hensynet til arbejdstagerne og de nationale velfærdsmodeller, under henvisning til det frie marked. Det skal vi gøre op med.

Fair, folkeligt og solidarisk
Derfor foreslår vi socialdemokrater en Solidaritetspagt for Europa. Hvor Europas lande giver hinanden håndslag på at skride ind overfor løndumping, social dumping og unfair konkurrence. Hvor vi aflyser ræset mod bunden på selskabsskatten, og i samarbejde sætter hårdt ind mod international skattefusk, skattely og skatteunddragelse.

Det er vores mål som socialdemokrater. Kan vi gennemføre det i morgen? Nej. Men det er dét, vi arbejder målrettet henimod. Og vi har allerede opnået meget.

For eksempel har vi fået lukket den såkaldte Luxembourg-finte, der gjorde det muligt for lande at stjæle skatteindtægter fra hinanden ved at tilbyde multinationale selskaber kunstigt lave selskabsskatteforhold.

Vi har stillet krav om offentlig land-for-land regnskabsaflæggelse for store multinationale virksomheder, så man ikke længere skal kunne have skjulte skuffeselskaber i skattely.

Og vi har sikret nye aftaler om automatisk udveksling af bankoplysninger med kendte skattely som Schweiz, Liechtenstein og Monaco. For blot at nævne tre markante og positive sejre.

Det er dén slags grænseoverskridende problemer, som fremtidens EU skal sætte i højsædet. Derfor er der brug for en Solidaritetspagt i EU. Derfor er der brug for et mere Socialdemokratisk EU.

Forrige artikel Lave K. Broch: Her er fem grunde til, at verden ikke har brug for et EU-militær Lave K. Broch: Her er fem grunde til, at verden ikke har brug for et EU-militær Næste artikel Dansk Erhverv: EU spænder ben for erhvervslivet Dansk Erhverv: EU spænder ben for erhvervslivet